www.boswachtersblog.nl/ Texel

Broedseizoen 2014 Duinen van Texel

5 november 2014 Jitske Esselaar in Texel

Lepelaars (foto Dick Schermer)

Door de zachte winter begon het broedseizoen in 2014 vroeg.
Er broedden meer lepelaars dan ooit sinds de grote daling van het aantal eind jaren zestig in de Muyplas. Tijdens de jaarlijkse vliegtuigtelling werden 85 nestlocaties geteld. De groei van de aalscholverkolonie is er uit. Er werden 882 nesten geteld. Er gaan door de teloorgang van de bomen steeds meer vogels op de grond broeden. In de kolonie van de Geul zijn 321 nesten van de lepelaar geteld tijdens de vliegtuigtelling. Veel nesten lagen verstopt onder wilgen en de aantallen zullen in werkelijkheid hoger geweest zijn en de aantallen van vorig jaar evenaren (450 broedpaar). In de Geul werden 661 nesten van de aalscholver geteld.

Lepelaars (foto Dick Schermer)
Lepelaars (foto Dick Schermer)

De blauwe kiekendief deed het dit jaar gelukkig een stuk beter dan vorig jaar. In totaal zijn er vijf territoria vastgesteld, waarvan vier paren ook tot het leggen van eieren overgingen. In totaal vlogen zeven mannen en twee vrouwen uit. De velduil heeft dit jaar helaas niet gebroed in de gebieden van Staatsbosbeheer op Texel.

De meeste broedparen van de eidereend zijn te vinden in de Slufter. Door de zachte winter waren de eidereenden er vroeg bij. In totaal waren er naar schatting 120 nesten in het gebied.

De weidevogels hebben het goed gedaan in de Muy. Er werden veel jongen groot gebracht van grutto, tureluur, kievit en wulp. Door de ontwikkeling van de vegetatie zijn de soorten van kale bodem, zoals kluut en kleine plevier, nagenoeg verdwenen in de Nederlanden.

Door boswachter Jitske Esselaar

reageren

geef een reactie

  • Texel island bird news | Dear Kitty. Some blog
    6 november 2014 om 15:43

    […] Jitske Esselaar reports from Texel island in the Netherlands about the birds’ 2014 nesting […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog