www.boswachtersblog.nl/ Texel

Blauwe kiekendieven en het beheer van de duinen van Texel

1 mei 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

2013 week17 blauwe kiekendief

(c) Eric Menkveld
(c) Eric Menkveld

Voor een beheerder is de aanwezigheid van blauwe kiekendieven in de duinen een extra uitdaging. Al was het maar vanwege de doelen in het Natura 2000 beheerplan, waarin staat dat er voor leefgebied voor deze soorten gezorgd moet worden. Ook zonder deze formele doelen vormde het geven van ruimte aan deze soorten al een uitdaging. Onderzoek van SOVON geeft aan dat de sterfte in de winter te hoog is. In Zuid-Limburg blijken akkers die voor de hamsters (korenwolf) worden beheerd, door de hoge muizenstand aantrekkelijk overwinteringsgebied te zijn. Misschien biedt dit soort beheer ook op Texel kansen om de blauwe kiekendief te behouden.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Hans Jansen
    1 mei 2013 om 15:23

    Foto gemaakt 30-4-2013

    Op 1 mei 2013, om 16:16 heeft Staatsbosbeheer Texel het volgende geschreven:

    > >

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog