www.boswachtersblog.nl/ Texel

Meeuwen beïnvloeden de duinen

12 juni 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel
meeuwen

Kolonies in de duinen

De zilver- en kleine mantelmeeuwen broeden veel in het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’. In alle duingebieden zijn kolonies te vinden. De grootsten bevinden zich aan de zuidkant grofweg tussen de Geul, paal 9 en de Horsmeertjes in. Er zijn ook grote kolonies in de duinen rond de monding van de Slufter.  Kleinere kolonies  – toch nog altijd goed voor enkele honderden paren –  bevinden zich in de Westerduinen (waar de kinderexcursies worden gegeven), Bleekersvallei,  achter Ecomare, in de Bollekamer, bij de Boet van Hopman, in de Mandenvalleien en bij de vuurtoren.

zeekool,
Zeekool (c) Dick Schermer

Grote verzamelaars

Meeuwen brengen heel wat naar binnen in de kolonies: vooral zilvermeeuwen zijn echte ‘verzamelaars’. Zilvermeeuwen nemen van alles mee naar de kolonie: mosselen van strekdammen op het strand  en het wad, zwaardscheden en strandkrabben van het strand en graankorrels van het akkerland. Sommige dieren zijn echt gefocust op een bepaalde prooi. In de kolonie vindt je soms 100den gesloopte strandkrabben bij elkaar of een berg mossels. Meestal worden de schelpen leeggepeutert, maar sommigen  worden gekraakt in de maag en komen als een braakbal naar buiten. Ook in de ontlasting kun je nog fijne deeltjes vinden. Er liggen soms ook hele gekke dingen in kolonies: spareribs en kippenbotjes bij de strandpaviljoens vandaan en vaak leverworstzakjes en ander afval. Afgelopen week vonden de boswachters in de Slufterkolonie tijdens een meeuwentelling zelfs een stuk vel van een bruinvis. Rond de nesten van de kleine mantelmeeuwen is veel ‘netter’.  Zij gaan meestal achter vissersboten aan en rond de nesten zijn hoogstens wat braakballen met vissengraatjes te vinden.

Afwijkende plantengroei

Naast de resten die veel kalk bevatten beïnvloeden de meeuwen de duinen vooral door de mest. Deze mest die jaar na jaar op dezelfde plek wordt opgebracht zorgt ervoor dat er veel planten groeien die bekend zijn van voedselrijke plekken en tegen een stootje kunnen, zoals brandnetels en Sint Jacobskruiskruid. In het vroege voorjaar zijn de meeuwenkolonies dan ook bedekt met frisgroen vogelmuur, Deens lepelblad en winterpostelein.  Ook zorgen zij ervoor dat de voedselarme duinheides verdwijnen. Tijdens een excursie Staatsbosbeheer door de Geul is dat goed te zien: in de meeuwenkolonie is geen heide te vinden; net buiten de kolonie volop. Tenslotte vind je ook wel planten die normaal op een andere plek groeien, maar waar de zaden door meeuwen naar binnen zijn gebracht.  Zo groeien in de Westerduinen en rond de Slufter een aantal zeekolen in de kolonies. Deze planten hebben grote zaden die drijvend aanspoelen op de kust. Naar alle waarschijnlijkheid hebben meeuwen deze zaden naar binnen gebracht en jaar na jaar bloeien deze prachtige planten tussen de broedende meeuwen.

Sterfte onder jonge meeuwen, slachtoffers van de weg naar zelfstandigheid

reageren

geef een reactie

 • Peter
  20 juni 2017 om 19:24

  5 Juni met mijn kinderen (10 en 7) de meeuwenkolonie bezocht bij paal 15 onder begeleiding van boswachter Glenn. Mijn dochter was zo ontzettend enthousiast geworden en onder de indruk van de kolonie dat ze spontaan een spreekbeurt wilde houden over de meeuwen kolonie. En zo geschiedde vandaag. Ze is 7 jaar en heeft 40! minuten verteld over de kolonie, inclusief foto’s en quizvragen. Over een snaar raken gesproken bij kinderen. Een regelrechte aanrader deze excursie voor iedereen die jonge kinderen heeft. Advies: ga wel in juni dan is de kans op eieren en kuikens het grootst. Glenn, bedankt!

  • Boswachter Erik van der Spek
   28 juli 2017 om 15:06

   Bedankt, ik heb uw bericht doorgegeven aan boswachter Glenn

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog