www.boswachtersblog.nl/ Texel

Fietspad Eierlandse Duinen op Texel heropent

9 april 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

[slideshow]Dinsdag 9 april organiseerde Staatsbosbeheer op Texel een bescheiden feestje ter gelegenheid van de heropening van het fietspad door de Eierlandse Duinen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Dankzij bijdragen van Staatsbosbeheer, STIFTexel, Nationaal Park Duinen van Texel en de opbrengst van de landschapsveiling die is   georganiseerd door het Nationaal Park is het gelukt om het gehele fietspad te vernieuwen. Hiermee is dit onderdeel van de Texelse recreatieve infrastructuur in stand gebleven, aangepast aan eigentijdse eisen en is het voortbestaan voor decennia geborgd. Hiermee is gewaarborgd dat dit deel van Texel voor iedereen duurzaam toegankelijk blijft. Districtshoofd Trudy van der Zanden bedankte alle partijen die door financiering of werk er voor gezorgd hebben dat er nu weer een kwalitatief goede fietsverbinding in de Eierlandse Duinen is. Beheerder Bart Witte vertelde over de realisatie van het werk, met hobbels als lange onduidelijkheid over de financiering en de noodzaak om bestek en offerte regelmatig aan te passen en de vorst die voor vertraging zorgde. Hij bedankte aannemer van der Meer, onderaannemer Smit en bestekschrijver en directievoerder Marcel Uriot voor hun inzet. Wethouder Visman complimenteerde Staatsbosbeheer met de realisatie van de noodzakelijke vernieuwing van het fietspad zonder dat de gemeente hoefde bij te dragen.

Staatsbosbeheer is blij dat hiermee weer een onderdeel van het Verbeterplan Recreatieve Infrastructuur Nationaal Park Duinen van Texel is gerealiseerd. In dit plan is door het Nationaal Park, in afstemming met de inwoners van Texel, vastgelegd welke ontwikkelingen er voor de recreatieve infrastructuur in de Duinen van Texel gewenst zijn. Het zal de komende jaren een grote uitdaging worden de middelen te vinden om deze plannen te realiseren en daarmee het netwerk van wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden en strandslagen in stand te houden en op de bij het huidige gebruik gewenste kwaliteit en capaciteit te brengen. Hiervoor is binnen de regulier beschikbare budgetten van Staatsbosbeheer geen ruimte, wat vraagt om creatieve oplossingen. Staatsbosbeheer is in samenwerking met de Waddengemeenten aan het zoeken naar wegen om te de gewenste verbetering van fietspaden te komen.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog