www.boswachtersblog.nl/ Texel

Texel is anders, landschap, (cultuur)historie en natuur op en rond Texel

24 april 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

[slideshow]
Op 17 mei verschijnt een nieuw, prachtig boek over Texel, een gezamenlijke uitgave van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In Texel is anders vertelt een keur van auteurs in 35 hoofdstukken over een grote verscheidenheid aan onderwerpen over het (ei)land en de zee rond Texel. Het boek wordt tijdens de Vogelkijkdag uitgereikt aan beheerders van andere gebieden die op Texel belangrijk zijn voor natuur en landschap: het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Texel. Zij beheren kilometers bermen, slootkanten en dijken die ook veel bijdragen aan de schoonheid en natuurlijke rijkdom van Texel.

Grote variatie aan onderwerpen
Uiteraard komen op het vogeleiland vogels aan bod: onder meer lepelaars, drieteenstrandlopers, de vogeltrek en het internationale belang van de Waddenzee voor met name steltlopers passeren de revue. Natuurlijk zijn ook andere soortgroepen vertegenwoordigd: zeehonden, bruinvissen, wilde bijen, mariene evertebraten (ongewervelde dieren), libellen en vlinders. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wilde planten, paddenstoelen en diatomeeën. Het boek bevat verder hoofdstukken over de landschaps- en bewoningsgeschiedenis, de zeegrasvisserij, de kustvisserij, eendenkooien en de drinkwatervoorziening.

Veel schrijvers en fotografen
Maar liefst 43 auteurs werkten mee aan dit boek van 296 bladzijden en meer dan 50 fotografen en instanties zorgden voor prachtige afbeeldingen. Eindredacteur is Jacques de Raad, die alle auteurs en fotografen inspireerde om tot dit mooie resultaat te komen.

Aanbieding
De reguliere verkooprijs van het boek is € 34,90. Het boek is te koop op Texel en via de webwinkels van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Direct na de presentatie is het boek op de Vogelkijkdag Texel (10.00-17.00) ’s middags (>14.00 uur)te koop voor € 30,- Dankzij de belangeloze medewerking van eindredacteur, auteurs en fotografen en bijdragen van de Waddenacademie, Stichting Vogelreizen en Naturalis is de prijs van dit prachtige boek beperkt gebleven.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Texel island insects research | Dear Kitty. Some blog
    24 april 2014 om 10:36

    […] saw three Platyderus depressus beetles in ‘t Grietje. This species lives only on Texel, not anywhere else in the […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog