www.boswachtersblog.nl/ Texel

Nieuwe paddenstoelensoorten op Texel; Prachttrechtertje, en meer moois

20 december 2021 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Prachttrechtertje Haasiella ventulatissimaFoto: Luciën Rommelaars

Onderzoeker Luciën Rommelaars meldt de vondst van een nieuwe soorten paddenstoelen uit de Duinen van Texel; Prachttrechtertje Haasiella ventulatissima uit het geslacht van de prachttrechtertjes, van dit geslacht is één soort uit Nederland bekend. In eerste instantie leek dit een tweede soort voor Nederland te zijn, maar recent is uit monuculaironderzoek gepleken dat het om één soort gaat met twee verschijningsvormen, deze vorm was uit ons land nog niet bekend. Daarnaast nog twee soorten; veelpuntig ballonnetje en smalsporige moeraszwavelkop die nog niet eerder van Texel gemeld zijn.

Veel natuuronderzoek in Nederland gebeurd door deskundige vrijwilligers eind september had Luciën Rommelaars om in de terreinen van Staatsbosbeheer op Texel ook buiten de aangegeven paden onderzoek naar paddenstoelen te doen. Zijn interesse ging in eerste instantie uit naar paddenstoelen in de zeereep. Maar door droogte, hoge temperaturen en harde wind was hier niet veel te vinden. Daardoor verlegde hij zijn aandacht naar De Dennen en de millimeter grote zwammetjes op hout. Dat leverde twee nog niet van Texel bekende soorten op. Een week rondkijken naar paddenstoelen en maar 23 soorten vinden is wat aantallen betreft erg zuinig, de bijzonderheid van de gevonden soorten maakte veel goed.

smalsporig moeraszwavelkopje Foto: Luciën Rommelaars

Het prachttrechterje Haasiella ventulissima is in het open duin gevonden, het gevonden exemplaar was uitgedroogd, gespleten en verbleekt, Wanneer er veel paddenstoelen aanwezig geweest waren was er daarom misschien geen aandacht aan besteed. Het verschil tussen de soorten prachttrechtertjes is allen microscopisch waar te nemen.

veelpuntig ballonnetje Foto: Luciën Rommelaars

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog