www.boswachtersblog.nl/ Texel

Stormachtige wind brengt op Texel veel zand in beweging, afbraak en opbouw gaan zo hand in hand.

14 januari 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel


De harde en stormachtige winden van de laatste dagen hebben in het Nationaal Park de Duinen van Texel weer veel zand in beweging gebracht. De witte duinen langs het strand zijn weer wit, de helm kan hierdoor goed groeien en het duin wordt hoger. Dit is gunstig voor insecten die van helmwortels leven en broedvogels zoals de tapuit die weer van die insecten eten.

Het waterschap heeft vastgesteld dat er maar weinig duin verdwenen is. Afgelopen zomer is op het strand aan de voet van het duin ongeveer vijf meter nieuw duin ontstaan, twee meter is daarvan nu weer weg. En een groot deel ervan is dieper het duin in gewaaid en maakt het duin zo sterker. De rest verplaatst zich langs de kust om ergens anders terecht te komen. Ook in de grijze duinen, de oudere duinen verder van zee, komt plaatselijk wat zand terecht. Soms vanaf het strand, anders uit een stuifkuil. Dit helpt om de grote variatie aan levensgemeenschappen hier te behouden. Zoals de plekken met veel duinviooltjes waarvan de rupsen van parelmoervlinders leven. Afbraak en opbouw gaan zo in de natuur hand in hand.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Rienk Slings
  14 januari 2015 om 14:30

  Beste Piet, zie het nieuwe boekje “De natuur van de kust” voor een verslag over de effecten van zandsuppleties in de duinen.
  Verder is niet (alleen) de mate van dynamiek van belang maar ook de aard en de plek.

  • Piet van Noort
   14 januari 2015 om 17:34

   Beste Rienk, het is een mooi boek van Evert Jan Lammerts & Anton van Haperen maar de vermelding van de Zandmotor in het begin en het verzwijgen van het Kennemerstrand en de vorming van nieuwe natuur rond de Eijerlandse dam stellen mij zeer teleur. Het is alsof schrijvers een premie krijgen als ze, het bijna grootste massagraf van de natuur, de zandmotor in hun verhaal vermelden. Dat de natuurramp rond het intergetijdengebied van de Hondbossche Zeewering nog groter is mag je van me aannemen. Zand is nodig om de kust op sterkte te houden maar de manier waarop is bepalend voor natuur en milieu. Lees het afstudeerverhaal van prof. dr. ing. Gerard M. Janssen “Strand is meer dan zand” en zoek in de literatuur wat voor waarde van natuur en milieu is in veiligheidsberekeningen voor de kust. Werken met natuur hoeft echt niet zo duur en stuivende duinen kunnen veel dynamischer.

 • Piet van Noort
  14 januari 2015 om 11:00

  Afbraak en opbouw gaan zo hand in hand langs de kust maar de bijkomende vraag is : Wordt de natuur en milieuschade, veroorzaakt door zand suppleren, in de dynamische berekening van kustverdediging mee genomen?

  Bij de Eijerlandschedam ligt een jonge duinrichel die goed ontwikkeld en niet weg spoelt. Dit zelfde is te zien op het Kennemerstrand waar het aangespoelde zand ook zorgt voor witte duinen. Ook daar is in de luwte van de pier geen afslag. Is dit laatste niet veel dynamischer?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog