www.boswachtersblog.nl/ Texel

Staatsbosbeheer werkt op Texel FSC-proof, pittige controle

23 maart 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Jan van Assema laat kaart met riskante bomen langs wegen zien, ze zijn al omgezaagd of gesnoeid.
Jan van Assema laat kaart met riskante bomen langs wegen zien, ze zijn al omgezaagd of gesnoeid.

Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer wordt verkocht met het FSC (Forest Stewardship Councel) keurmerk. Hout met dit keurmerk komt uit duurzaam beheerde bossen. Uiteraard wordt dit gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Dit jaar zat ook Texel in de steekproef van Staatsbosbeheer gebieden, die werden gecontroleerd. We hebben een positieve beoordeling gekregen. 16-3 heeft de FSC controleur de hele dag de boswachters van Staatsbosbeheer vragen gesteld over de manier waarop wij ons werk, niet alleen in het bos, doen en deze informatie in de boeken en computer gecontroleerd. Altijd weer een leuke dag, wanneer een ander je vraagt naar het wat en hoe van je werk. Je moet zelf weer even de tijd nemen om daarover na te denken en je af te vragen of het beter kan. Uiteraard zijn we ook blij dat de controleur vindt dat we ons werk goed doen.

In het Doolhof kijken naar beheer bomen in speelkuil
In het Doolhof kijken naar beheer bomen in speelkuil

Planning en realisatie
Daarnaast is er gekeken of de planning op orde is en of alles wat we aan procedures en uitvoering moeten vastleggen goed gebeurd. Ordners vol documenten zijn bekeken of vanaf de computer getoond. Dat varieerde van vanzelfsprekende zaken zoals zijn de beheerplannen aanwezig en actueel tot is er een protocol voor de verwijdering van het bedrijfsafval. Omdat er recent geen dunning is uitgevoerd is er wat de uitvoering van het bosbeheer vooral gekeken naar onze zorg voor de boomveiligheid langs wegen en paden. De kaarten waarop Kees Lemstra aangeeft waar mogelijk riskante bomen staan of te laag hangende takken hangen zijn bestudeerd en er is gekeken of aangegeven is dat het probleem is opgelost. Het werk is voor deze winter uitgevoerd maar Rob Sier en Glenn van Ginkel is wel gevraagd om uit te leggen hoe zij het hebben gedaan, inclusief de manier waarop tijdens het werk de wegen zijn afgezet.

Nationaal Park en boomfeestdag
Ook is ons gevraagd hoe we anderen bij ons beheer betrekken. Op Texel loopt dit voor al via het Nationaal Park Duinen van Texel waarvan de werkwijze is getoond en de manier waarop we de werkgroepen en het bestuur informeren. Ook hebben we uitgelegd hoe een vraag uit Oudeschild tijdens de dorpen ronde van de gemeente een vervolg kreeg in de boomfeestdag langs het Skillepaadje, samen met Dorpscommissie en Bruinvisschool. Ook de manier waarop wij via weblog, twitter mensen laten weten wat, we waarom doen is bekeken. Ook is er gekeken welke vragen er door mensen over het beheer aan ons worden gesteld en hoe wij die beantwoorden.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
    27 maart 2015 om 19:37
  • Frenk en Esther van Rijs
    24 maart 2015 om 18:25

    Meneer van der Spek Bedankt voor de nieuwsbrieven. Ik vind Texel een prachtig eiland waar ik graag kom. Op deze manier lees en zie ik wat er in de natuur gebeurd en wat er gedaan wordt om de natuur te verbeteren.

    Nogmaals dank! Met vriendelijke groet, Frenk van Rijs

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog