www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Grote Vlak

Texel

Riet voor roerdompen

Om rietontwikkeling te stimuleren en te beschermen voor typische rietvogels zoals de roerdomp heeft Staatsbosbeheer maatregelen genomen. Er zijn twee ‘vlakmeertjes’ met riet afgezet met gaas. Hiermee worden stukjes riet ‘beschermd’ tegen ganzenvraat en blijft broedgebied voor roerdompen op Texel aanwezig.

lees meer
Texel

Kerstvakantie ´to do´ lijstje..

Het zijn de kortste dagen van het jaar en we zoeken veelal binnen naar vertier en gezelschap. Toch is er reden genoeg om tussendoor een blik buiten te werpen. Omdat december ook de maand van de lijstjes is, wil ik jullie een top drie delen met dingen die je nu kunt zien in de Texelse natuur. Even luchten is op Texel zo gebeurd. In korte tijd kun je kiezen uit de vele type landschappen. De Slufter, Waal en Burg en de Mokbaai kunnen op een ´to-do’ lijstje voor de Kerstvakantie als je het mij vraagt. De vogels die daar zitten zijn mooi, bijzonder en soms talrijk. Een top 3:

lees meer
Texel

Dotterbloemen kunnen maar op een deel van Texel groeien

Dotterbloemen (Cáltha palústris) zijn kenmerkende planten van oevers en vochtige terreinen. Ze bloeien gedurende een opvallend lange periode in de lente en soms in de herfst voor een tweede keer. Ze zijn lid van de ranonkelfamilie, die zeer vormenrijk is. De bloemen van de dotterbloem lijken veel op boterbloemen een ander geslacht uit de ranonkelfamilie […]

lees meer
Texel

Grote of gewone wederik, op Texel niet zo gewoon en de gewone slobkousbij nog minder

Texel is anders, kan op vele manieren aan de orde zijn. Voor de grote of gewone wederik geldt juist dat deze soort op Texel niet gewoon is. Het aantal groeiplaatsen is veel kleiner dan je zou verwachten van deze soort die om groeiplaatsen vraagt die vochtige, matig voedselrijke en of rijk aan organische stof zijn. […]

lees meer
Texel

Het Grote Vlak op Texel, een van de grootste natte duinvalleien

In het zuidelijk deel van het Nationaal Park Duinen van Texel ligt misschien wel de grootste natte duin-vallei van Nederland, de naam Grote Vlak is dan ook niet zo vreemd voor dit gebied. De naam wordt wel afgekort tot ’t Vlak, maar ook Hoorn-der Vlak of Hoornsche Vlak, naar het dorp Den Hoorn worden wel […]

lees meer
Texel

Gele lissen in het Grote Vlak op Texel

Gele lis Deze voorzomerbloeier heeft een kruipende wortelstok, waaruit een ronde vertakte stengel omhoog schiet. Uit de oksel van de stengelbladeren ontspringen de zijassen. De blauwgroene bladeren komen ongeveer even hoog als de bloemen. De lijnvormige bladeren zijn breed en zwaardvormig. Ze vormen één vlak met de stengel en hebben een plat-ruitvormige doorsnee. De meeste […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog