www.boswachtersblog.nl/ Texel

Riet voor roerdompen

14 maart 2024 Boswachter Thomas van der Es in Texel

Misschien is het u opgevallen dat er een bootje dobberde op het Grote Vlak Zuid? Daarbij werden misschien ook aannemer Hans Zuidema en Colinda Versteeg waargenomen. In opdracht van Staatsbosbeheer hebben zij een tweede stuk (waterriet) afgezet met fijnmazig gaas. Het doel is vraat van ruiende ganzen wat te laten afnemen in een deel van deze ´vlakmeertjes´. Zo komen er iets sterkere en grotere stukken met riet tot ontwikkeling. De eerste roerdomp is alweer in de buurt gezien. Een zeldzame moerasbewoner die gek is op een kletsnat rietveldje. Hopelijk dragen deze maatregelen bij aan meer broedende roerdompen op Texel.

Afname riet in Mokslootgebied

De afgelopen jaren zijn de grotere duinmeertjes in het zuiden van Texel veranderd in uiterlijk en in kwaliteit. Rietkragen en kranswieren hebben grotendeels plaats gemaakt voor oevers vol met gele lis of moerasandijvie. Opzich een prachtig beeld, zeker als het in bloei staat, maar lang niet zo divers zoals enige jaren geleden. De afname in kwaliteit heeft diverse oorzaken. Allereerst de grote koeien , voorheen Schotse hooglanders, die zijn gek op verkoeling en sappige gewassen rondom de duinwateren. Tegenwoordig lopen er Black Angus koeien. Die houden het gebied grotendeels open en gevarieerd. Deze begrazingsdruk heeft ook geleid tot een verandering in oevervegetatie. De meertjes zijn ook enorm vogelrijk. Diverse eenden, meeuwen en steltlopers komen er om te foerageren, te badderen en/of te slapen. Niet te vergeten zijn er ook de ganzen. De afgelopen jaren ook steeds hogere aantallen overzomerende grauwe ganzen die er hun slagpenrui uitvoeren. Die periode kunnen ze niet vliegen en eten ze met hun uitzonderlijk handige snavel (met zaagtandjes) nieuwe scheuten riet aan. Om dit tegen te gaan bij de laatste goede ‘blokken’ waterriet, hebben we dit uitgerasterd met fijnmazig gaas. Dit gebeurt trouwens in het hele land, op plekken waar ruiende grauwe ganzen, in de zomer vraat uitvoeren. Op de locatie die we vorig jaar hebben uitgerasterd, zien we door drone-foto’s, dat de rietvegetatie al iets toeneemt.

foto; Glenn van Ginkel
Foto met drone, Glenn van Ginkel ( Staatsbosbeheer Texel

Whoempers

De ultieme bewoner van rietland is de roerdomp. Een prachtige reigerachtige met supercamoeflage. Ze kunnen letterlijk wegvallen in hun ´decor´. Zeker als ze rechtop gaan staan, in de zogenaamde paalhouding. Dan rekt de vogel zich uit en de goudgele en zwarte strepen lopen dan feilloos over in de structuur en kleur van een rietkraag. Wonderlijk! Als je het geluid hoort van een roerdomp doet dat wat met je. Het lijkt een beetje op een begroetingsklank van de Teso..! Een soort doffe scheepshoorn. ‘Whoemmmmp! ‘ Je hoort meestal een serie met meerdere keren het kenmerkende geluid. Het is de afgelopen weken alweer gehoord op Texel. In Waal-en Burg , maar ook in het Mokslootgebied. Laten we hopen dat roerdompen baat hebben bij deze genomen maatregelen. Het gaat wereldwijd namelijk niet goed met deze soort en Texel Vogeleiland zonder roerdomp zou eeuwig zonde zijn.

 

 

reageren

geef een reactie

  • Axel Bak
    7 april 2024 om 18:23

    Interessant artikel weer, waarvoor dank.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog