www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Kogerstrand

Texel

115 jaar veranderend recreëren bij Staatsbosbeheer op Texel

In 1899 was recreatie nog geen taak van Staatsbosbeheer. Wel is duidelijk dat boswachter Min bij de bosaanleg rekening hield met het uiterlijk van het bos. In de oudste delen van het bos, vooral langs de Rozendijk, werden langs de wegen kerspruimen geplant voor kleur in het vroege voorjaar. Op de Fonteinsnol werd ruimte voor […]

lees meer
Texel

Loodsmansduin en De Shelter: Overeenstemming over erfpacht Texel Campings en Staatsbosbeheer

Na een aantal goede gesprekken, rekensessies en inzet van deskundige taxateurs, hebben Stichting Texel Campings en Staatsbosbeheer overeenstemming bereikt over erfpacht voor Loodsmansduin en De Shelter. Gedurende de lange looptijd van erfpacht – 30 jaar of langer – zijn er periodiek herzieningsmomenten. Na totstandkoming van nieuw erfpachtbeleid, ingroeiregelingen en bestuurlijk overleg met de Waddengemeente, hebben […]

lees meer
Texel

115 jaar Staatsbosbeheer op Texel: volop verandering

Maandag 21 juni was het honderdvijftien jaar geleden dat Staatsbosbeheer werd opgericht. De duinen van Texel hoorden bij de vijf gebieden waar de nieuwe organisatie mee aan het werk ging. In het begin werd de ontginning van deze ‘woeste gronden’ voortgezet. Duinvalleien werden ontwaterd en veranderd in weiland; vochtige duinheiden en duinen zijn bebost voor […]

lees meer
Texel

Seizoen 1930: kamperen in de boschwachterij Texel

Nadat de eerste kampeerder een vergunning vroeg waarover de landelijke directeur moest beslissen, is het kamperen op Texel al snel georganiseerd op kampeer- terreinen. Op het kampeerterrein in de duinen bij De Koog (tegenwoordig ‘Kogerstrand’) werd vermoede- lijk sinds 1926 georganiseerd gekampeerd; later volg- den meer terreinen. Op 23 juli 1954 zijn de terreinen op […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog