www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Kreeftepolder

Texel

Stijve moerasweegbree doet het goed in de Duinen van Texel

In de natte duinvalleien op Texel komen veel bijzondere water en oeverplanten voor. Het bijzondere duinmilieu met schoon water en op veel plaatsen kwel kent veel speciale omstandigheden wat ruimte geeft aan veel soorten. Van de twee soorten moerasweegbree die in Nederland te vinden zijn komt op Texel de stijve moerasweegbree voor. Moerasweegbree is niet bloeiend van andere waterplanten te onderscheiden door de karakteristieke geur bij kneuzing. De plant ruikt dan wantsachtig, dat lijkt wat op de geur van zoutgras.

lees meer
Texel

Horspolderwandeling 3,8km door het jongste duingebied van Texel

De rondwandeling (blauwe markering) door het Nationaal Park Duinen van Texel waar langs de meeste orchideeën te bewonderen zijn. is de Horspolderwandeling. Dit is een rondje van 3,8km over ruige paden met enkele pittige hellingen. Langs deze wandeling zijn in het voorjaar verschillende soorten orchideeën te zien: vleeskleurige, gevlekte, moeraswespen orchis en voor de mensen […]

lees meer
Texel

Spinrag in de Duinen van Texel, extra reden voor een wandeling

De Horspolderrondwandeling gaat ook door de Kreeftepolder. Op de plek waar de route vanuit de Westelijke Horspolder in de Kreeftepolder komt iets naar rechts versierde gisteren spinrag het landschap. Talloze kleine spinnetjes bieden ons samen deze versiering aan. Een extra reden om vandaag dit rondje te lopen. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Maaien van vochtige natuurterreinen op Texel met aangepaste machines voor behoud van kwaliteit.

Het najaar is de tijd om te maaien in natuurterreinen. Dit is één van de manieren om de rijkdom aan planten en diersoorten in stand te houden. In natte terreinen moet dit met aangepaste machines om de kwetsbare bodems te beschermen. De Vries uit Cornjum is nu een paar dagen op Texel aan het maaien […]

lees meer
Texel

De onopvallende polders van Texel omvatten een groot deel van de duinen.

Dat Texel uit een groot aantal polders bestaat weten de meeste mensen wel. Dat dit ook voor de Texelse dui-nen opgaat is minder bekend. Nadat Texel ongeveer duizend jaar geleden een eiland werd, is er al snel begonnen met het inpolderen van de kwelders rond het eiland. Dit gebeurde vooral vanaf de keileemrug tussen Oost […]

lees meer
Texel

Rondje Texelse wildernis: over De Hors en door De Geul terug.

Een stevige en bijzondere wandeling op Texel voert over De Hors. Vanaf het parkeerterrein langs de Mokweg over het wandelpad tussen de Horsmeertjes naar De Hors bij Paal 6. [slideshow] Op het Oostelijke Horsmeertje zitten volop eenden en ganzen, die tussen de wilgen soms goed zijn te zien. Het gefluit van de smienten en ‘gegak’ […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog