www.boswachtersblog.nl/ Texel

Horspolderwandeling 3,8km door het jongste duingebied van Texel

7 april 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

????????

De rondwandeling (blauwe markering) door het Nationaal Park Duinen van Texel waar langs de meeste orchideeën te bewonderen zijn. is de Horspolderwandeling. Dit is een rondje van 3,8km over ruige paden met enkele pittige hellingen. Langs deze wandeling zijn in het voorjaar verschillende soorten orchideeën te zien: vleeskleurige, gevlekte, moeraswespen orchis en voor de mensen die heel goed opletten de zeer bijzondere groenbloeiende groenknolorchis. Elk jaar is het weer afwachten wanneer de eerste planten in bloei staan. Eerst moet het grondwater door verdamping zover zakken dat de bodem opwarmt.

Horspolders
De wandeling start bij het parkeerterrein langs de Mokweg, vlak voor het punt dat auto’s niet verder mogen rijden. Dit is Texelhopperhalte 51. Via het Slag naar Paal 6 gaat de route het duin in. Net in de Oostelijke Horspolders staat een strandpaal die aangeeft dat hier in 1910 nog de vloedlijn lag. Sinds het ontstaan van Texel, ongeveer 1000 jaar geleden, is De Hors steeds verder naar het zuiden verschoven. Op deze strandvlakte ontstonden, vaak gestimuleerd door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helm, steeds nieuwe duinen.

De Oostelijke en Westelijke Horspolder zijn ontstaan door de aanleg van stuifdijken halverwege de jaren vijftig. Loop over de scheidende stuifdijk naar de Westelijke Horspolder. Dit stuk wandelpad is regelmatig verlegd, omdat door de duingroei op De Hors de waterstand stijgt. De duinvallei is nu grotendeels een duinmeer. Langs het wandelpad bevindt zich nog een deel van de rijke duinvallei begroeiing. Dat kan alleen dankzij het maaibeheer, dat Staatsbosbeheer hier jaarlijks in opdracht van de eigenaar Defensie uitvoert. Waar niet gemaaid wordt, gaat het riet langzaam over in moerasbos. Uit het riet en de wilgen zijn in het voorjaar veel zangvogels te beluisteren, zoals de blauwborst, maar ook de roerdomp laat zijn hoemp hoemp vaak horen.
?????????????????????????????

Kreeftepolder
Over de stuifdijk van 1956 gaat de route naar de Kreeftepolder. Dit is de jongste polder in het gebied, aangelegd onder leiding van Jaap Kreeft van Rijkswaterstaat. Ook deze vallei uit 1976 wordt steeds natter en begint dicht te groeien. Dankzij jaarlijks maaien zijn ook hier veel duinvalleiplanten te zien. Hier is de kans op het vinden van een groenknolochis groter dan in de Horspolder. De groenknolorchis is in Nederland zeldzaam enwereldwijd zelfs super zeldzaam. Alle reden om er erg voorzichtig mee om te gaan. Ga aan het eind van de Kreeftepolder even rechtsaf voor u terugloopt naar het startpunt. Voor de stuifdijk vindt u natuur die zonder ingrijpen van mensen op het strand nieuwe duinen en duinvalleien laat ontstaan. Het gebied verandert snel, tijdens storm kunnen zee en wind de boel grondig verbouwen. De duinen nemen hier steeds meer ruimte in beslag.

Vogels
Terug naar het begin door de Oostelijke Horspolder. Dit is nu een groot duinmeer. Het hele jaar door zijn hier veel vogels te zien, onder andere verschillende soorten eenden. Ook zitten hier zangvogels in de wilgen en het riet van de oeverzone. Op deze rondwandeling is altijd veel te zien.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Rupert S
  7 april 2015 om 19:25

  Meneer van der Spek, ik heb nog wat vragen!

  Er staat ‘omdat door de duingroei op De Hors de waterstand stijgt’. Maar hoe komt dat dan?

  Hoe zijn de meertjes eigenlijk ontstaan? Toen de stuifdijken waren aangelegd, lag het toch nog droog?

  Met dank voor de moeite!

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   10 april 2015 om 10:54

   Doordat het duin hier steeds breder en hoger wordt. Eerst via de groeiende stuifdijken, nu door de groeiende duin op De Hors wordt er steeds meer regenwater in het duin opgeslagen. Daardoor stijgt de grondwaterstand en komt het in de valleien zelfs aan de oppervlakte en ontstonden er duinmeren.

 • Three bug species discovered, new for Texel island | Dear Kitty. Some blog
  7 april 2015 om 15:54

  […] Horspolder: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog