www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vuilruimen op De Hors op Texel; Staatsbosbeheer zoekt hulp

15 oktober 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Hors

De Hors is het meest natuurlijke natuurgebied van Texel, maar doordat de zee hier vrije toegang heeft spoelt hier veel zwerfvuil aan. Op verzoek van Defensie organiseert Staatsbosbeheer daarom op woensdag 24 oktober een vuilruimactie. Mensen die graag aan deze actie willen meewerken zijn welkom vanaf 09.30 op het parkeerterrein langs de Mokweg bij het Hartingpad naar De Hors. Het vuilruimen duurt tot 13.00 uur. Voor een warme versnapering na afloop wordt gezorgd door het Korps Mariniers. Staatsbosbeheer zorgt voor vuilniszakken en werkhandschoenen.

Bijzonder natuurgebied

Op deze brede strandvlakte mag de natuur haar eigen gang gaan. Op laagjes overstoven aangespoeld zeewier en ander organisch materiaal kunnen biestarwegras en zeepostelein zich vestigen en daarmee begint de duinvorming. Lukt het duintje om door te groeien dan kan helm zich vestigen en kan de duingroei echt voortvarend aan de gang, al verbouwen zee en wind de boel regelmatig. Steeds meer bijzondere soorten planten en dieren kunnen zich vestigen, ook in de natte duinvalleien die hier ontstaan. Een gebied dat de moeite waard is om schoon te houden. Gelukkig zijn er al regelmatig mensen actief die niet natuurlijke aanspoelsels verzamelen, maar met een grote groep kunnen we echt een slag slaan.

Aanmelden

Vanwege de organisatie weten we graag hoeveel mensen komen helpen. Meld u dus zo mogelijk aan via texel@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog