www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Hors

Texel

Vuilruimen op De Hors op Texel leverde 10m3, dankzij veel hulp

Woensdag 24 oktober organiseerde Staatsbosbeheer voor het eerst een vuilruimactie waar iedereen zich voor kon aanmelden op De Hors. Ongeveer 80 mensen kwamen helpen en verzamelden tien m3 vuilnis.

lees meer
Texel

Vuilruimen op De Hors op Texel; Staatsbosbeheer zoekt hulp

Staatsbosbeheer organiseert op woensdag 24 oktober een vuilruimactie op De Hors. Mensen die graag aan deze actie willen meewerken zijn welkom vanaf 09.30 op het parkeerterrein langs de Mokweg bij het Hartingpad naar De Hors. Het vuilruimen duurt tot 13.00 uur

lees meer
Texel

De Mokbaai; mini Waddenzee op Texel wordt zoeter

Direct ten westen van de veerhaven ligt de Mokbaai. Een naam die niet verwijst naar een dieper gedeelte van de baai. De baai bestaat nog maar vrij kort. Nadat Texel een eiland geworden was in 1290, toen het Marsdiep een directe verbinding kreeg met de Noordzee, was het gebied nog onderdeel van het kustgat van Texel.

lees meer
Texel

Op De Hors op Texel ontstaan nieuwe natte duinvalleien

Op de brede strand vlakte van De Hors laat de natuur nieuwe duinen groeien. Tussen deze duinen ontstaan nieuwe natte duinvalleien. In deze tijd van het jaar is het grondwaterpeil zo hoog dat het meertjes zijn. Het grondwater dat hier omhoog kwelt zorgt dat hier bijzonder planten kunnen gaan groeien. Maar eerst moeten er algenmatten […]

lees meer
Texel

Strandbroeders, vogels die op het randje leven in. Help ze; houdt afstand en uw hond onder controle @NPTexel @Round_Texel

Vogels kunnen onder de meest diverse omstandigheden broeden. Op Texel broeden sommige soorten op plekken die niet het meest voor de hand liggen, zoals op het strand, waar ze bedreigd worden door hoog water en stuivend zand en ook door wandelaars en hun honden. Een aantal soorten geeft juist aan deze plek de voorkeur. Dwergstern […]

lees meer
Texel

Volop te zien op De Hors en de Horspolders in @NPTexel, houdt afstand van strandbroeders

Er is weer veel te zien tijdens een wandeling door de Horspolders en op De Hors in het Nationaal Park Duinen van Texel. De gele lis komt in bloei en wordt dankbaar bezocht door hommels die stuifmeel en nectar verzamelen en daarbij voor de bestuiving zorgen.In de duinen komen steeds meer planten in bloei, meidoorn, […]

lees meer
Texel

IVN Amsterdam helpt bij schoonmaak De Hors

Vanochtend heeft een groep leden van de IVN afdeling Amsterdam geholpen bij het schoonmaken van De Hors. 247 kg aangespoelde kunststof is van De Hors gehaald, sommige grote stukken moesten eerst worden vrij gespit en met de lier en door boswachter Rob Sier uit het zand worden getrokken. De Hors is een bijzonder natuurgebied in […]

lees meer
Texel

Illegale autocrossers actief op De Hors

Afgelopen weekend zijn illegale autocrossers actief geweest op De Hors en langs het strand. Daarbij is gereden in het zeer bijzondere gebied waar zich nieuwe duinen vormen. Een type duingebied dat dit Natura 2000 gebied zeer bijzonder maakt en beschermd is. Door deze crossactiviteiten wordt de ontwikkeling van dit gebied verstoord. Zee en wind beïnvloeden […]

lees meer
Texel

Texel belangrijk voor behoud van de groenknolorchis in Europa

De groenknolorchis is een in heel Europa sterk bedreigde soort die het vooral op de Waddeneilanden wel goed doet. Dit komt vooral doordat er regelmatig nieuwe natte duinvalleien ontstaan gedurende de laatste twintig jaar. Het behoud van kleine oude groeiplaatsen van de groen knolorchis komt vooral door beheer in de vorm van maaien en plaggen. […]

lees meer
Texel

Strandzand kan opeens drijfzand zijn, waar moet je opletten?

Bij een wandeling over het strand kan je opeens van stevig zand in drijfzand terecht komen. Dit risico is het grootst op brede stranden na extra hoog water. Op Texel is de kans op drijfzand dus het grootst op De Hors en op het brede strand rond de Dam van Eierland. Loop je op stevig […]

lees meer
Texel

Hoog zeewater door harde wind op Texel goed voor natuur en natuurgenieter.

De aanhoudende harde tot stormachtige wind zorgt er voor dat het zeewater bij hoogwater extra hoog komt. Een goede reden om op Texel De Slufter en De Hors te bezoeken. Die zien er nu heel anders uit dan op de meeste dagen van het jaar. Incidentele overstroming met zeewater maakt de Slufter, maar ook de […]

lees meer
Texel

Effect van zandsuppleties op de natuur in de duinen van Texel

Na de aanleg van de Afsluitdijk veranderde de aangroeikust van Texel in een afslagkust. Honderden hectares, vooral jong duin, verdwenen in zee. Het aangroeien van de duinen voor die tijd werd stevig geholpen door het maken van stuifdijken, plaatsen van zand vangende schermen en planten van helm. De sterkste afslag in het zuiden is bestreden […]

lees meer
Texel

Vanuit Den Hoorn markeren vloedpalen het verloop van de kustlijn sinds Texel een eiland is.

In het centrum van Den Hoorn staat de vloedpaal die de kustlijn uit 1260 markeert. Vanuit het centrum via de Mokweg naar De Hors en het Hoornderslag naar het strand markeren andere palen het verloop van de kustlijn naar het zuidwesten. De vloedpaal op de foto langs het Hoornderslag stond tot 1930 veel verder van […]

lees meer
Texel

Juwelen van het schimmelrijk: paddenstoelen in de Duinen van Texel. Texel is anders

Wanneer mensen op Texel naar paddenstoelen willen kijken gaan ze al snel in de herfst naar De Dennen. Maar paddenstoelen zijn ook de rest van het jaar en over het hele eiland te vinden, vanaf het strand tot op de Schorren in de Waddenzee. Er zijn veel meer soorten paddenstoelen dan wilde planten. We weten […]

lees meer
Texel

Storm over De Hors en Mokbaai op Texel

Vanochtend vroeg joeg de storm ook het water hoog op in de Mokbaai en over De Hors op Texel. Op De Hors liep een deel van de valleien tussen de jonge duinen vol met zeewater. In het Marsdiep lagen de zandzuigers die aan de zeewering bij Petten werken veilig voor anker. Het incidenteel overstromen met […]

lees meer
Texel

Visarend op De Hors Texel

Soms zit het mee. Bij een controle ronde op De Hors kwam ik vandaag een visarend tegen met prooi in de klauwen. Kennelijk op zoek naar een plek om deze rustig op te eten. Afgelopen winters verblijven regelmatig een of meer visarenden in het zuiden van het Nationaal Park Duinen van Texel. Er is vis […]

lees meer
Texel

Ruimte voor strandbroeders op De Hors Texel, honden aan de lijn!

[slideshow] De Hors op Texel is een magnifiek natuurgebied. On Nederlands uitgestrekt en tegelijk typisch Nederlands, een strand waar de natuur nieuwe duinen vormt. Een wandeling hier is een unieke belevenis. Op weinig plaatsen heb je in ons land zoveel ruimte. Binnen die ruimte heeft een deel van de bewoners het nodig dat wij ze […]

lees meer
Texel

De onopvallende polders van Texel omvatten een groot deel van de duinen.

Dat Texel uit een groot aantal polders bestaat weten de meeste mensen wel. Dat dit ook voor de Texelse dui-nen opgaat is minder bekend. Nadat Texel ongeveer duizend jaar geleden een eiland werd, is er al snel begonnen met het inpolderen van de kwelders rond het eiland. Dit gebeurde vooral vanaf de keileemrug tussen Oost […]

lees meer
Texel

Zand, zon, wind en zee, de wondere beelden van beginnende duinvorming op De Hors Texel

[slideshow] Wildernis met een oer Hollands karakter Is te vinden op De Hors op Texel. Vanuit het kale ‘niets’ van het strand laat het samenspel van zand, zon, wind en zee hier nieuwe duinen ontstaan. Zeker de eerste stappen, drie voor uit en weer twee of drie achteruit, geven schitterende beelden. Elke dag weer anders. […]

lees meer
Texel

Zeeraket leeft op het randje

Een van de bijzondere planten die op het strand groeit is de zeeraket. Het is een bleekgroene, vlezige, bossenvormende plant die van de zomer tot in de herfst bloeit. Deze eenjarige plant geeft lilakleurige bloemen die naar honing ruiken. De bloemen worden dan ook door veel insecten bezocht. De vrucht van de zeeraket bestaat uit […]

lees meer
Texel

Ontwikkelingen in het Zeegat van Texel

Het Zeegat van Texel, het Marsdiep inclusief de geulen in de buitendelta, is sterk aan het veranderen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar wat er gebeurd is en wat er naar verwachting nog zal gebeuren.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog