www.boswachtersblog.nl/ Texel

Details die er toe doen

31 augustus 2023 Boswachter Thomas van der Es in Texel

Wie over het eiland gaat ziet in en langs de duinen activiteiten met machines. Staatsbosbeheer is vanaf half augustus begonnen met de laatste maairondes van het seizoen. Het gaat om locaties in de binnenduinrand, natte duinvalleien en open landschappen rondom de Roggesloot en Dorpzicht. Door te maaien zorgen we voor behoud van het open landschap vol flora met insecten en vogels. We letten op details en we doen het bijna nergens hetzelfde. In dit verhaal wil ik jullie uitleggen waar we op letten. Soms op hele kleine details! Details die er toe doen voor de biodiversiteit.

Voorlopen en maaidatum

Voor 15 augustus zijn grote stukken door boswachters van Staatsbosbeheer voorgelopen. Dat betekende dat we kruislings en in linie door de percelen liepen. We letten dan op late broedvogels en op de condities van de bloei. Simpelweg is het vaak zo dat als er nog heel veel in bloei staat, we gewoonweg te vroeg zijn om te maaien. Sommige broedvogels hebben ook eind juli en zelfs tot in augustus eieren of jongen. Zo hoorde we op Dorpzicht een mooi en typisch zomergeluid; een roepende kwartel! Het ´’kwik-me-dit’– klonk uit een kruidenrijk deel van dit mooie gebied. Dat betekend nog even niet maaien, want kwartels kunnen tot heel laat nog een nest hebben. Zo´n nest is met geen mogelijkheid te ontdekken, dus kiezen we er op zo´n plek voor om ver mogelijk in augustus pas te beginnen en grote stukken rondom de roepende vogel te laten staan. Ook populaties van dagvlinders en groeiplaatsen van zeldzame plantensoorten checken we specifiek. Zo zijn bijvoorbeeld parnassia (zie foto) , klokjesgentiaan en slanke duingentiaan erg late soorten die je graag de tijd wil geven om goed uit te bloeien. Als ze uitgebloeid zijn kun je ze ´veilig´ afmaaien, want de zaadjes die achterblijven zorgen weer voor nieuwe bloemen in het aanstaande bloeiseizoen van 2024.

Niet alles gaat eraf

Ook dit seizoen hebben we in afspraak met pachters, uitvoerende aannemers en collega’s weer vele stukjes gespaard tijdens de maaironde. De belangrijkste reden hiervoor zijn insecten. Het zijn vaak eilandjes met uitgebloeide kruiden en grassen gemaaid met ronde vormen. Dat laatste klinkt ook als een detail, maar een belangrijke. Rechte lijnen met overstaand gewas bieden insecten veel minder dekking, schaduw, luwte en zonwerking dan een bochtig patroon. In deze stukken kunnen insecten tot laat in het seizoen ( november) voedsel vinden. Daarnaast kunnen veel poppen, rupsen en eitjes van insecten er overwinteren. Dit moet uiterst zorgvuldig, want wat je op waardevolle stukken met bloemen en kruiden niet wilt is dat de boel te sterk verruigd en vol komt te staan met wilgjes, elzen of berken. Bos is ook mooi, maar afwisseling van landschappen. Dat maakt Texel zo fantastisch! De maaiactiviteiten vinden plaats tot diep in oktober, maar op nagenoeg alle locaties zult u zien dat er aandacht is voor dit soort details. Een rommelhoekje in een gemaaid perceel, is niet vergeten, maar ligt daar bewust voor de insecten.

Op het Alloo langs de Pelikaanweg is een aannemer bezig met het afharken van het gewas. Stukjes zijn blijven staan. 

 

reageren

geef een reactie

 • Gerard Sand
  2 september 2023 om 13:39

  Hoi Thomas,
  Goed te lezen dat jullie op Texel het ecologisch maaibeheer zo zorgvuldig toepassen. Veel gemeenten kunnen hier nog wat van leren.
  Groeten,
  Gerard Sand uit Rijsbergen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog