www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Dorpzicht

Texel

Details die er toe doen

Wie over het eiland gaat ziet in en langs de duinen activiteiten met machines. Staatsbosbeheer is vanaf half augustus begonnen met de laatste maairondes van het seizoen. Het gaat om locaties in de binnenduinrand, natte duinvalleien en open landschappen rondom de Roggesloot en Dorpzicht. Door te maaien zorgen we voor behoud van het open landschap vol flora met insecten en vogels. We letten op details en we doen het bijna nergens hetzelfde. In dit verhaal wil ik jullie uitleggen waar we op letten. Soms op hele kleine details! Details die er toe doen voor de biodiversiteit.

lees meer
Texel

Schelpen om waterplant watercrassula in te dammen

In natuurgebied Dorpzicht, in de buurt van De Cocksdorp op Texel, is afgelopen zomer opnieuw de waterplant watercrassula gevonden. Deze keer in de kreek voor het vogelkijkscherm aan de Hoofdweg. Daar werd op dat moment een andere kreek gedempt, die volledig begroeid was met deze woekerplant. Om verspreiding van de watercrassula te voorkomen, wordt de komende weken een dik schelpenpakket aangebracht op de oeverstrook waardoor de plant niet verder kan groeien. De oever blijft met deze maatregel aantrekkelijk voor (broed)vogels en natuurliefhebbers kunnen daarvan blijven genieten.

lees meer
Texel

Fietsers én grazers genieten van ingericht natuurgebied Hanenplas op Texel

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel zijn afgerond. De valleien zijn weer natter, het landschap is weer open en het nieuwe fietspad is in gebruik.

lees meer
Texel

Dorpszicht, gedicht van Mare van der Mast

Gedicht van Mare van der Mast bij opleving Dorpzicht na inrichting door provincie Noord-Holland

lees meer
Texel

Dorpzicht Texel, na natuurinrichting feestelijk opgeleverd door provincie Noord-Holland

Vrijdag 17 februari is de natuurinrichting van het gebied Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel feestelijk afgerond door de provincie Noord-Holland. Bij de nieuwe voetgangersbrug over de Roggesloot zagen mensen die bij de herinrichting betrokken waren en buren hoe gedeputeerde Adnan Tekin en burgemeesters Michiel Uitdehaag samen het symbolische lintje doorknipten.

lees meer
Texel

Inrichting Dorpzicht op Texel als natuurgebied afgerond door Provincie, Staatsbosbeheer past beheer aan.

Op 17 februari levert de provincie Noord-Holland het grootste deel van het gebied Dorpzicht op als natuurgebied aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kan nu het beheer op de door de provincie vastgestelde natuurdoelen aanpassen. Tot nu toe was er een overgangsbeheer, gericht op een gunstige uitgangspositie na de inrichting door het gebied te verschralen. Vijf hectare bij het vogelkijkscherm wordt door Stichting Texel Vogeleiland beheert.

lees meer
Texel

Een voorspoedig 2017 met veel ruimte voor de natuur en mogelijkheden er van te genieten.

Namens de boswachters van Staatsbosbeheer wens ik u een voorspoedig 2017 en we hopen dat u weer veel van de natuur kan genieten. Wat 2017 aan natuurnieuws gaat brengen is uiteraard nog onzeker. Wel is bekend dat er naast de vele kleine nieuwtjes er enkele grote stappen te verwachten zijn.

lees meer
Texel

Natuurontwikkeling, wat betekent dat? Ga mee op excursie door natuurgebied Dorpzicht

De natuur van Dorpzicht krijgt een impuls, zodat het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Van september 2016 tot maart 2017 wordt daarom gewerkt in het natuurgebied. Boswachter Edwin van Egmond (Staatsbosbeheer) en Marcel Uriot (Provincie Noord-Holland) organiseren tijdens deze werkzaamheden tweewekelijks een wandeling door het natuurgebied. Zo kan iedereen zien wat natuurontwikkeling in de praktijk betekent.

lees meer
Texel

Meer orchideeën en weidevogels in Dorpzicht na werkzaamheden, bericht van Provincie Noord-Holland

De werkzaamheden om de natuur in natuurgebied Dorpzicht (Texel) een impuls te geven beginnen op maandag 12 september. Door de oude kreken te herstellen, een nieuwe kreek aan te leggen en de bovenste grondlaag met begroeiing af te graven, wordt het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Het wandelpad dat wordt uitgebreid tot een rondje Dorpzicht en het nieuwe uitkijkpunt zorgen ervoor dat de bezoekers het natuurgebied straks nog beter kunnen beleven. De komende drie maanden wordt daarom gewerkt in natuurgebied Dorpzicht.

lees meer
Texel

Ontgrondingsvergunning Dorpzicht ter inzage

Bericht van de provincie Noord-Holland De ontgrondingsvergunning voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht ligt tot en met 5 februari 2016 ter inzage bij het vergunningenloket van de gemeente Texel. Ook zijn het besluit en de stukken op de website van de provincie Noord-Holland in te zien. De vergunning is aangevraagd voor de inrichtingsmaatregelen van het […]

lees meer
Texel

Een nieuwjaar natuurnieuws

Namens de boswachters van Staatsbosbeheer wens ik u een voorspoedig 2016 en we hopen dat u weer veel van de natuur kan genieten. Wat 2016 aan natuurnieuws gaat brengen is uiteraard nog onzeker. Wel is bekend dat er naast de vele kleine nieuwtjes die het leven aangenaam maken er enkele grote stappen te verwachten zijn. […]

lees meer
Texel

Hout uit bosje op Dorpzicht wordt als brandhout verkocht

Zaterdag 19 december is het eerste brandhout verkocht op het erf van de schuur van de Witteblom aan de Hollandse weg in De Cocksdorp. Hout dat vrijgekomen is bij het verwijderen van het bosje op Dorpzicht in opdracht van de Provincie Noord-Holland. De verkoop is door de provincie uitbesteed aan De Slufter beheer en onderhoud, […]

lees meer
Texel

Bestuurders op bezoek bij natuurprojecten Texel

Op woensdag 2 december brengen de bestuurders die betrokken zijn bij het programma Natuurontwikkeling Texel een werkbezoek aan de natuurgebieden Dorpzicht, de Bol en Waalenburg op Texel. Ook natuurgebied Hanenplas komt aan bod. Er zijn diverse nieuwe bestuursleden aan boord van de stuurgroep gekomen: Tjeerd Talsma (gedeputeerde Noord-Holland), Siem Jan Schenk (hoogheemraad Hollands Noorderkwartier) en […]

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer laat asbest saneren in schuren van Dorpzicht en Witte Blom

In opdracht van Staatsbosbeheer voert van der Bell BV Middenmeer de asbestsanering uit in de schuren van de Witte Blom en Dorpzicht. Vanwege de slechte staat van deze gebouwen kan de asbestsanering niet wachten op de sloopplannen die er voor deze gebouwen zijn. Door het asbest nu te verwijderen neemt Staatsbosbeheer het risico weg dat […]

lees meer
Texel

Eerste maatregelen inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

Het bosje midden in het land zal verdwijnen in het belang van de weidevogels. De provincie Noord-Holland heeft over de start van de werkzaamheden op Dorpzicht het volgende persbericht verstuurd: De provincie Noord-Holland start half november met de eerste maatregelen voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht. Het bosje midden in het gebied wordt weggehaald om […]

lees meer
Texel

Stand van zaken inrichting natuurgebied Dorpzicht; bericht van de Provincie Noord-Holland

Dit bericht van de website van de Provincie Noord-Holland is denk ik ook voor lezers van ons weblog interessant. Boswachter Erik van der Spek De uitvoering van het plan voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht komt steeds dichterbij. De provincie en Staatsbosbeheer zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Naar verwachting gaat de schop eind […]

lees meer
Texel

Veel belangstelling voor bakhuis Dorpzicht op Texels tijdens @OpenMonumentendag

Het was het dagje wel met 267 bezoekers die allemaal belangstellend waren om het bakhuis te bekijken. Veel mensen wouden graag weten hoe het bakhuis werkte en waar het voor gebruikt werd in vroeger tijden. Door het bijna droge weer waren er veel mensen op de been die belangstelling hadden voor de open monumentendag. Onder […]

lees meer
Texel

Bakhuis Hoeve Dorpzicht is gerestaureerd

Midden in de polder Eierland, naast Hoeve Dorpszicht, staat het onlangs gerestaureerde bakhuisje er weer in volle glorie bij. Het bakhuisje hoort bij de voormalige Rentmeesterswoning van de Polder Eierland in De Cocksdorp en verkeerde in zeer slechte toestand. Op Texel zijn bijna alle bakhuizen verdwenen, maar in deze was zelfs de oven nog aanwezig. […]

lees meer
Texel

Rotganzen vertrekken binnenkort weer van Texel

In de tweede helft van mei vertrekkend e rotganzen die op Texel overwinteren weer naar hun broedgebied aan de rand van de IJszee. Onze kleinste gans vertrekt daarmee als laatste, ze broeden dan ook het meest noordelijk. De rotgans broedt in de toendra van Siberië. Voordat de barre noordelijke winter begint trekken zij naar het […]

lees meer
Texel

Veel positieve reacties op inrichtingsplan natuurgebied Dorpzicht Texel

Ruim 50 Cocksdorpers, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden lieten zich op donderdag 12 februari tijdens een inloopavond informeren over het inrichtingsplan voor Dorpzicht. Dit natuurgebied ten oosten van De Cocksdorp krijgt de komende jaren een impuls, waardoor het leefgebied voor zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Ook wordt er een wandelroute aangelegd, om een ‘rondje Dorpzicht’ […]

lees meer
Texel

Inloopavond Dorpzicht Texel druk bezocht, levendige gesprekken

De inloopavond over de natuurinrichting op Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel donderdagavond is druk bezocht. Tientallen mensen lieten zich informeren over de plannen en stelden hun vragen. De meeste mensen konden zich goed vinden in de plannen en zien uit naar de realisatie. De avond is georganiseerd door de Provincie Noord-Holland. Vertegenwoordigers van de […]

lees meer
Texel

Herinrichtingsplan Dorpzicht Texel bijna klaar, donderdag 12-2 inloopavond

Dorpzicht, het nieuw te ontwikkelen natuurgebied bij De Cocksdorp op Texel, wordt een natuurgebied van 144 hectare met bloemrijke graslanden waar zowel weidevogels als orchideeën en andere bijzondere planten van kunnen profiteren. Het gebied wordt zo ingericht dat de natuur volop tot z’n recht kan komen. Er komen schrale graslanden en er worden kreken gegraven […]

lees meer
Texel

Inloopavond inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND Op donderdag 12 februari vindt een inloopavond plaats over de natuurontwikkeling in Dorpzicht. Dit natuurgebied ten oosten van De Cocksdorp krijgt de komende jaren een impuls, waardoor het leefgebied voor zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Ook wordt er een wandelroute aangelegd, om een ‘rondje Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp mogelijk […]

lees meer
Texel

Bakhuis hoeve Dorpzicht op Texel wordt gerestaureerd door Staatsbosbeheer

Er staan op Texel nog maar een paar bakhuizen bij boerderijen en alleen bij Dorpzicht is de bakoven nog aanwezig. Terwijl het woonhuis Rijksmonument is en redelijk is onderhouden heeft het bakhuis geen beschermde status en verkeert het in slechte staat. Het oorspronkelijke dak is in de loop van de tijd vervangen door een golfplatendak […]

lees meer
Texel

EHS-Texel opmaat geknipt, duidelijheid over Dorpzicht, Hanenplas en Zeeburg

Vrijdag 20 december hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Texel, LTO-noord, AVL De Lieuwe, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de overeenkomst getekend over de verdeling van landbouw- en natuurgrond. op Texel. Nu kunnen natuurgebieden, waaronder Dorpzicht en Hanenplas, verder worden afgerond. Staatsbosbeheer is blij dat er overeenstemming tussen alle betrokken partijen is bereikt. Nu is de weg vrij […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog