www.boswachtersblog.nl/ Texel

Veel positieve reacties op inrichtingsplan natuurgebied Dorpzicht Texel

14 februari 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

img-213082535-0001
Ruim 50 Cocksdorpers, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden lieten zich op donderdag 12 februari tijdens een inloopavond informeren over het inrichtingsplan voor Dorpzicht.

Dit natuurgebied ten oosten van De Cocksdorp krijgt de komende jaren een impuls, waardoor het leefgebied voor zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Ook wordt er een wandelroute aangelegd, om een ‘rondje Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp mogelijk te maken.
De provincie en Staatsbosbeheer hadden de inloopavond georganiseerd om het plan toe te lichten dat zij in overleg met de gemeente, het Hoogheemraadschap, LTO Noord en ANV de Lieuw het afgelopen jaar hebben geactualiseerd.
De bezoekers waren onder andere positief over de maatregelen om de natuur te versterken, het rondje Dorpzicht en het behoud van de vissteiger. Er waren ook vragen, onder andere over de verkoop van de provinciegrond, en suggesties over bijvoorbeeld de vogelkijkhut.

Veel aanwezigen vroegen zich af waarom het bosje midden in het gebied weggehaald moet worden. De medewerkers van de betrokken organisaties gaven aan dat dit nodig is om een waardevol weidevogelleefgebied te realiseren. Voor weidevogels is het namelijk belangrijk dat zij ongestoord kunnen broeden. Zij zullen echter niet gaan broeden in de omgeving van het bosje. De kans is dan namelijk groot dat hun eieren door roofvogels of andere predatoren worden opgegeten. Als het bosje blijft staan, is een belangrijk deel van het gebied ongeschikt voor het broeden en wordt het natuurdoel voor het gebied niet gehaald.
De reacties uit de bijeenkomst worden verwerkt. Naar verwachting is in hierover in de loop van april duidelijkheid. De indieners van een reactie krijgen een reactieoverzicht toegestuurd, waarin wordt aangegeven wat er met de reactie wordt gedaan. Over de eventuele aanpassingen wordt op de projectsite (link naar www.noord-holland.nl/natuurtexel) een bericht geplaatst.
Op de projectpagina (link naar http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Natuurontwikkeling-Texel/Projecten-5/Dorpzicht.htm) is meer informatie over het plan en de grondverkoop te vinden, evenals het ontwerp en diverse visualisaties.

Bron: Provincie Noord-Holland

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog