www.boswachtersblog.nl/ Texel

Fietsers én grazers genieten van ingericht natuurgebied Hanenplas op Texel

30 april 2018 Boswachter Charlotte Biskop in Texel

Grote grazers in de Hanenplas

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel zijn afgerond. De valleien zijn weer natter, het landschap is weer open en het nieuwe fietspad is in gebruik.

Natuurgebied Hanenplas heeft een impuls gekregen om de natuur te versterken, nu is het afwachten hoe de natuur er op reageert. De Hanenplas heeft weer een bodem waarop zich planten en dieren van duinvalleien kunnen vestigen. Sloten zijn vervangen door kreken met natuurvriendelijke oevers, deels zijn dit kreken van voor de inpoldering. Om bezoekers van het nieuwe gebied te laten genieten is er een fiets- en ruiterpad aangelegd. Het pad leidt je van de Postweg, via de oude wadkreek de Roggesloot, naar De Slufter. Als fietser of ruiter heb je een weids uitzicht over de duinvallei. En op de grazers, die met het mooie weer van de afgelopen week genieten van hun verruimde drinkpoel.

Ruimte voor parnassia en de velduil

In de Hanenplas kunnen soorten als parnassia en teerguichelheil zich weer vestigen wanneer de zaden nog aanwezig zijn of het gebied weten te vinden. Vanaf het hoger gelegen fietspad langs de Slufter heb je een mooi uitzicht over de vallei. Tijdens de werkzaamheden is voedselrijke bodem uit de duinvallei van de Hanenplas verwijderd, waardoor de oorspronkelijke schelpenbanken weer aan de oppervlakte kwamen. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het foerageergebied van de velduil te versterken.

Broedkansen voor weidevogels

Door het open karakter is het gebied zeer geschikt voor weidevogels, zeker langs de Roggesloot. De eerste kieviten en scholeksters broeden er al. Hopelijk zullen de komende jaren ook de tureluur, veldleeuwerik, graspieper, slobeend en grutto in de Hanenplas gaan broeden. Door de aanleg van een graanakker wordt het gebied interessant voor de noordse woelmuis, die dan weer roofvogels zoals de bruine kiekendief kan aantrekken en weghouden bij de weidevogels.

Waar komt de naam Hanenplas vandaan?

Voor de Hanenplas bollenland werd, liep de duinvallei regelmatig onder. Er wordt vaak gedacht dat het gebied zijn naam dankt aan kemphanen er lang geleden voorkwamen, maar een meer aannemelijke verklaring is dat de naam is afgeleid van haan. Dat is de Texelse naam voor zeebies of heen, die er ongetwijfeld gegroeid heeft. De plant komt voor op plaatsen waar de grond nog verzilt is.

Bezoek de Hanenplas en Dorpzicht

Een fietstocht door de Hanenplas is mooi te combineren met een bezoek aan Dorpzicht. Dit nabij gelegen natuurgebied bij De Cocksdorp in het noorden van Texel is afgelopen jaar opnieuw geopend. Dorpzicht bestaat voor een groot deel uit vochtig grasland en is geliefd bij veel weidevogels. Je kunt er een rondwandeling lopen van zo’n vijf kilometer, het rondje Dorpzicht. Aan de kant van de Hoofdweg staat een vogelkijkpunt waar je beschut kunt genieten van de weidevogels.

Natuurgebied Hanenplas wordt in juni feestelijk geopend, maar het fietspad mag al gebruikt worden.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Meer informatie vind je op www.noord-holland.nl/natuurtexel

Dorpzicht Texel, na natuurinrichting feestelijk opgeleverd door provincie Noord-Holland

reageren

geef een reactie

 • G.M.Slosser
  30 april 2018 om 10:50

  Geweldig! Goed werk. Compliment!

  • Boswachter Charlotte Biskop
   30 april 2018 om 10:57

   Dank!

 • Annelies Etienne
  30 april 2018 om 09:30

  We gaan in juni naar Texel dus sat wordt weer genieten en ontdekken

  • Boswachter Charlotte Biskop
   30 april 2018 om 10:58

   Alvast veel plezier, zeker de moeite waard om door dit mooie gebied te fietsen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog