www.boswachtersblog.nl/ Texel

Dorpzicht Texel, na natuurinrichting feestelijk opgeleverd door provincie Noord-Holland

17 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Vrijdag 17 februari is de natuurinrichting van het gebied Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel feestelijk afgerond door de provincie Noord-Holland. Bij de nieuwe voetgangersbrug over de Roggesloot zagen mensen die bij de herinrichting betrokken waren en buren hoe gedeputeerde Adnan Tekin en burgemeesters Michiel Uitdehaag samen het symbolische lintje doorknipten.

Natuur en cultuur op Dorpzicht

Daarna maakte het gezelschap een wandeling over Dorpzicht om het resultaat te bekijken. Vanaf de bank langs het wandelpad droeg eilanddichter Mare van der Mast haar nieuwe gedicht over het gebied “Ik vond hier het kleine, groter dan ik.” voor. De wandeling ging rond de nieuw aangelegde ‘kreken’. Tijdens de afsluitende bijeenkomst sprak gedeputeerde Tekin over de verschillende natuurprojecten waar de provincie op Texel mee bezig is en sprak de hoop uit dat deze spoedig ook afgerond worden. Daarna hield Mathijs Deen, schrijver van het boek De Wadden over Dorpzicht als onderdeel van de polder Eierland en de geschiedenis ervan. Hij gaf aan de hij gelukkig zag dat de dijk er nog lag en het gebied niet echt terug gegeven is aan de natuur. En dat het zich nu zou kunnen ontwikkelen zoals gebeurd zou kunnen zijn wanneer hier na de bedijking de natuur haar gang had mogen gaan.

De natuur kan aan de slag

Als boswachters van Staatsbosbeheer zijn we blij dat een proces dat op gang is gekomen in de zeventiger jaren (Aanwijzing van de Ecologische Hoofdstructuur nu het Nationaal Natuur Netwerk) en waarvoor eind jaren negentig op Texel gezamenlijk de inrichtingsideeën zijn ontwikkeld nu is afgerond. Er ligt een goede uitgangsbasis die de natuur kan invullen zoals bij bodem, klimaat en omgeving, dus bij Texel, past. Met de mogelijkheid om van die natuur te genieten. De komende weken voert Staatsbosbeheer nog wat werkzaamheden uit om het gebied goed te kunnen beheren en het wandelpad te verbeteren. Wanneer de weidevogels straks hun broedgebied opzoeken ligt het er dan klaar voor.

Inrichting Dorpzicht op Texel als natuurgebied afgerond door Provincie, Staatsbosbeheer past beheer aan.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog