www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een nieuwjaar natuurnieuws

1 januari 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Namens de boswachters van Staatsbosbeheer wens ik u een voorspoedig 2016 en we hopen dat u weer veel van de natuur kan genieten.
Wat 2016 aan natuurnieuws gaat brengen is uiteraard nog onzeker. Wel is bekend dat er naast de vele kleine nieuwtjes die het leven aangenaam maken er enkele grote stappen te verwachten zijn.

Dorpzicht
De Provincie Noord-Holland gaat nieuwe delen van het Nationaal Natuur Netwerk laten realiseren, u kent dit waarschijnlijk beter als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zoals dit tot voor kort heette. Voor Staatsbosbeheer betekend dit dat de inrichting van Dorpzicht eindelijk gerealiseerd kan worden. Een eerste begin is al gemaakt, het bosje centraal in het gebied is verwijderd. Na het broedseizoen volgt het grote werk. Oude kreken worden weer in ere hersteld en sloten worden gedempt. Daarnaast wordt een deel van het grasland geplagd. Dit gebeurt vooral op plaatsen waar het brakke grondwater dicht bij de oppervlakte zit. Door te plaggen komt het brakke grondwater in het bereik van de wortelzone en kunnen zich hier zilte graslanden ontwikkelen, zoals die ook langs de Roggesloot voorkomen.

Wassenaar
Een ander bijzonder project is de proef met binnendijkse kokkelteelt in een deel van polder Wassenaar, waar Staatsbosbeheer de ruimte voorgeeft. Enkele bedrijven willen hier praktijk ervaring mee opdoen, voordat dit op grotere oppervlaktes in de praktijk gebracht gaat worden, er zijn daarvoor concrete plannen in Groningen. Er is meer vraag naar kokkels dan dat er uit het Wad gehaald mogen worden, waardoor teelt interessant kan zijn. Texel als kenniseiland is een interessante proeflocatie omdat het NIOZ bij de proef is betrokken. Na afloop krijgt Staatsbosbeheer het ingericht terug als brakwater natuurgebied met broedgelegenheid voor kustvogels.
IMG_0393 web
Recreatieve voorzieningen
In 2016 gaan we verder met het zoeken naar mogelijkheden om recreatieve voorzieningen zoals fietspaden aan de eisen die er nu aangesteld worden te laten voldoen. Dit is een grote uitdaging, want Staatsbosbeheer krijgt hier geen subsidie voor. Voor het jaarlijks onderhoud geld verdienen is misschien nog mogelijk, maar zo krijgen we het geld voor de benodigde investering in de verbetering niet bij elkaar. Wanneer wegen of paden onveilig dreigen te worden moeten we noodmaatregelen nemen om dit te voorkomen. Weghalen van de verharding is een van de opties, een zandpad is niet onveilig, wel onaangenaam als fietspad of rijweg. Het zoeken naar wegen, o.a. in overleg met de gemeente, om deze noodmaatregel te voorkomen gaat verder. Naar verwachting kan Wielersport Texel eindelijk de lang verwachte 100km ATB route realiseren, ongeveer voor een derde bij Staatsbosbeheer.

Beheerplan
In 2016 gaat Staatsbosbeheer ook beginnen met het vernieuwen van de beheersplannen, ongeveer om de tien jaar worden die geactualiseerd. In het beheerplan geven we aan hoe we de opdrachten uit het N2000 beheerplan en het provinciale natuurbeleid gaan realiseren en ruimte voor recreatie, educatie en landschap willen blijven bieden. Om te beginnen wordt naar het resultaat tot nu toe gekeken, zoals: wat heeft de begrazing opgeleverd en hoe kan het nog beter en is er reden om de ontwikkeling naar duinbos van De Dennen te veranderen, ook met oog op de wensen uit Texel Water. Op verschillende manieren zult u de kans krijgen om mee te denken.

Tekst en foto’s: boswachter Erik van der Spek

P.S. is er een onderwerp waar u graag meer over wilt lezen laat het dan weten via texel@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

  • W.h bos
    2 januari 2016 om 11:55

    Voor jullie allen de beste wensen voor het nieuwe jaar.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog