www.boswachtersblog.nl/ Texel

Herinrichtingsplan Dorpzicht Texel bijna klaar, donderdag 12-2 inloopavond

10 februari 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

kreek Akiab klein

Dorpzicht, het nieuw te ontwikkelen natuurgebied bij De Cocksdorp op Texel, wordt een natuurgebied van 144 hectare met bloemrijke graslanden waar zowel weidevogels als orchideeën en andere bijzondere planten van kunnen profiteren. Het gebied wordt zo ingericht dat de natuur volop tot z’n recht kan komen. Er komen schrale graslanden en er worden kreken gegraven waar een natuurlijke laagte in het landschap (meestal van een oude kreek) aanwezig is. Daarnaast dempen we diverse sloten, zodat het water langer in het gebied blijft en er een meer natuurlijk waterregime ontstaat. Zo kan de gewenste natuur zich ontwikkelen.

Rondje Dorpzicht
Het rondje ‘Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp wordt nog leuker. De bestaande wandelpaden worden voor een deel verlegd. Waar nodig komt er een nieuw stuk pad, Omdat het bestaande wandelpad over de berm van de Hollandseweg niet veilig is, komt er een voetgangersbruggetje over de Roggesloot met aansluitend stukjes pad aansluitend op het bestaande wandelpad.

SONY DSC

Planvorming
De provincie heeft samen met Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder van een deel van het gebied) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier enkele jaren geleden een plan voor de inrichting opgesteld. Hierover zijn bijeenkomsten georganiseerd, de reacties uit de omgeving zijn in het plan verwerkt.
Dit plan is het afgelopen jaar geactualiseerd door de provincie, Staatsbosbeheer, de gemeente, het hoogheemraadschap, ANV de Lieuw en LTO Noord. Het ontwerp is nu klaar. Het ontwerp blijft in grote lijnen hetzelfde, enkele onderdelen zijn aangepast. Naar aanleiding van de reacties op het ontwerp, kunnen nog kleine aanpassingen worden doorgevoerd.

Wat is er veranderd?
De actualisatie van het plan houdt onder andere verband met de verdeling van de grond in het gebied. Het gebied is grotendeels in handen van Staatsbosbeheer, het resterende deel is van de provincie. De provinciale grond (circa 26 hectare) in het gebied wordt openbaar verkocht.
De afgelopen jaren is op diverse plekken de natuurontwikkeling door het overgangsbeheer van Staatsbosbeheer al dusdanig goed op gang gekomen, dat ingrepen hier niet meer nodig zijn. Daarom wordt er minder geplagd dan eerst nodig leek.
De laatste wijziging betreft de ligging van de wandelroute. Er komt geen wandelpad langs de Roggesloot, maar de wandelroute steekt de kruising bij de brandweer kazerne over. De wandelroute gaat langs het pompstation richting de toegangsweg van het vakantiepark de Krim. Vervolgens sluit de wandelroute aan op een bestaande route in het Krimbos en komt uiteindelijk uit op de oversteek bij Hotel Molenbos. En gaat dan via bestaande fiets- en voetpaden richting het centrum van De Cocksdorp. Via de Stengweg kan aangesloten worden op de bestaande toegang tot het gebied. Er is voor een andere ligging gekozen omdat we anders het rustgebied van diverse vogelsoorten zouden aantasten en we hiermee eventuele overlast voor de aanwonenden beperken.

12 februari 19.00-21.00 uur kunt u meer informatie krijgen tijdens de inloopavond in het Eierlandse Huis. Het is de bedoeling van de Provincie om het werk na het broedseizoen 2015 uit te laten voeren.
Onderdeel natuurontwikkeling Texel

De inrichting van Dorpzicht maakt onderdeel uit van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie, hoogheemraadschap, gemeente, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en De Lieuw de natuur op Texel versterken. Meer informatie over dit programma en de plannen voor Dorpzicht is te vinden op www.noord-holland.nl/natuurtexel.

Bewerking Informatieblad natuurontwikkeling Dorpzicht, 2015, Provincie Noord-Holland

reageren

geef een reactie

  • Texel bar-tailed godwits and fieldfare | Dear Kitty. Some blog
    10 februari 2015 om 09:10

    […] Dorpzicht nature reserve near De Cocksdorp: here. […]

  • W.h bos
    10 februari 2015 om 08:56
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog