www.boswachtersblog.nl/ Texel

Ontgrondingsvergunning Dorpzicht ter inzage

15 januari 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Bericht van de provincie Noord-Holland
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
De ontgrondingsvergunning voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht ligt tot en met 5 februari 2016 ter inzage bij het vergunningenloket van de gemeente Texel.

Ook zijn het besluit en de stukken op de website van de provincie Noord-Holland in te zien. De vergunning is aangevraagd voor de inrichtingsmaatregelen van het gebied, die onder andere bestaan uit het graven en verplaatsen van grote hoeveelheden grond. In september 2016 starten de inrichtingswerkzaamheden voor Dorpzicht.

Bij de inrichting van Dorpzicht tot weidevogelgebied worden oude kreken hersteld en wordt er een nieuwe kreek gegraven. Ook worden een paar sloten in het gebied gedempt of ruimer gemaakt. Bepaalde gedeeltes van het grasland worden geplagd. Voor deze maatregelen wordt in totaal 28.000 kubieke meter grond ontgraven. Hiervan wordt 4.000 kubieke meter in het gebied zelf verwerkt voor het dempen van sloten en greppels. De overige 24.000 kubieke meter grond wordt afgevoerd als schone grond. De vrijkomende grond wordt verwerkt op Texel. De bestemming is nog niet bekend.

Vergunningen
Voor de werkzaamheden is de ontheffing van de Flora en Faunawet verleend. De omgevingsvergunning, die najaar 2015 al verleend was, wordt begin 2016 nogmaals aangevraagd vanwege kleine planwijzigingen. Daarnaast volgt nog de aanvraag van een tweede omgevingsvergunning voor een vogeluitkijkpunt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de watervergunning voor het gebied aangevraagd. Als de periode van de ter inzage legging van deze vergunningen bekend is, wordt dit vermeld op deze website.

Natuurontwikkeling Texel
De inrichting van Dorpzicht maakt onderdeel uit van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur en recreatiemogelijkheden op Texel worden versterkt. Het is één van de projecten waarmee de provincie samen met haar partners zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland Noord.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog