www.boswachtersblog.nl/ Texel

EHS-Texel opmaat geknipt, duidelijheid over Dorpzicht, Hanenplas en Zeeburg

20 december 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Vrijdag 20 december hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Texel, LTO-noord, AVL De Lieuwe, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de overeenkomst getekend over de verdeling van landbouw- en natuurgrond. op Texel. Nu kunnen natuurgebieden, waaronder Dorpzicht en Hanenplas, verder worden afgerond.

Regiodiorecteur Annemiek Roesen tekent namens Staatsbosbeheer
Regiodiorecteur Annemiek Roesen tekent namens Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is blij dat er overeenstemming tussen alle betrokken partijen is bereikt. Nu is de weg vrij om de plannen die de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de provincie voor de gebieden Dorpzicht en Hanenplas heeft gemaakt ook uit te voeren. De opvang van rotganzen op hoeve Zeeburg is niet langer een taak van Staatsbosbeheer.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Dorpzicht
Dorpzicht wordt een natuurgebied van 144 hectare dat deels voor weidevogels wordt ingericht. Daarnaast wordt het waterpeil aangepast en wordt er waterberging gerealiseerd.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Hanenplas
In de Hanenplas wordt het karakteristieke binnenduinlandschap versterkt. De natuur in dit gebied gaat op dit moment achteruit, daarom is het nodig diverse natuurmaatregelen te treffen. Ook wordt het natuurgebied uitgebreid waarvoor een vrijwillige grondruil met een naastgelegen agrarisch bedrijf noodzakelijk is.

Zeeburg
De ruim 100 hectare van polder Zeeburg heeft de bestemming ‘landbouwgrond met rotganzenopvang’ gekregen. De polder is daarmee geen onderdeel meer van de Ecologische Hoofd Structuur. De grond wordt verkocht voor landbouwkundig gebruik. De provincie wil in overleg met de eigenaar het gebied aanwijzen voor rotganzenopvang. Sinds 1976 is Staatsbosbeheer betrokken bij de opvang van rotganzen op Zeeburg, om schade op landbouwgrond te beperken en de rotganzen gezond de winter door te helpen. Het is even wennen dat wij hier straks niet meer bij betrokken zijn.

Grondruil en -verkoop
STIVAS (Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur) is in opdracht van de provincie bezig de kavelruil en verkoop van de betrokken grond te organiseren.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog