www.boswachtersblog.nl/ Texel

Stand van zaken inrichting natuurgebied Dorpzicht; bericht van de Provincie Noord-Holland

18 september 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Dit bericht van de website van de Provincie Noord-Holland is denk ik ook voor lezers van ons weblog interessant.

Boswachter Erik van der Spek
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
De uitvoering van het plan voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht komt steeds dichterbij. De provincie en Staatsbosbeheer zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Naar verwachting gaat de schop eind dit jaar de grond in.

De provincie is de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gestart. Hiervoor worden o.a. Texelse ondernemers benaderd. Naar verwachting is de aannemer eind oktober bekend en kan deze starten met de voorbereiding.

De daadwerkelijke uitvoering start als de vergunningen rond zijn. Het gaat om vier vergunningen: omgevingsvergunning, watervergunning, ontgrondingsvergunning en ontheffing voor de Flora- en faunawet. De gemeente legt de omgevingsvergunning op 18 september ter inzage. De ontgrondingsvergunning heeft al ter inzage gelegen, de watervergunning en ontheffing voor de Flora- en faunawet worden naar verwachting de komende maand ter inzage gelegd.

Dorpzicht wordt een natuurgebied van 144 hectare met bloemrijke graslanden waar zowel weidevogels als orchideeën en andere bijzondere planten van kunnen profiteren. Het gebied wordt zo ingericht dat de natuur hier volop tot z’n recht kan komen. Ook versterken we de recreatiemogelijkheden voor bewoners en bezoekers. Meer informatie over de natuurontwikkeling Dorpzicht is te vinden op de projectpagina. http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Natuurontwikkeling-Texel/Projecten-5/Dorpzicht.htm

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog