www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Duurzaam bosbeheer in boswachterij Leersum

10 mei 2018 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Staatsbosbeheer is momenteel in Boswachterij Leersum druk bezig met het herstel van de paden die door machines zijn stuk gereden tijdens de boswerkzaamheden afgelopen periode. In het najaar wordt een deel van het achtergebleven takhout versnipperd en afgevoerd. In de bosvakken zelf laten we takken bewust liggen. Op donderdagavond 24 mei 2018 geeft Staatsbosbeheer een excursie om uitleg te geven over duurzaam bosbeheer in dit gebied.

Wat is er gebeurd
Boswachterij Leersum heeft verschillende functies en hier komen natuur, cultuurhistorie, recreatie en houtproductie samen. In Leersum staat natuur en de belevingswaarde van het bos voorop. Staatsbosbeheer wil bijvoorbeeld oude lanen behouden en heeft daarvoor begroeiing verwijderd om deze laanbomen meer licht en ruimte geven. In overige delen van dit natuurgebied willen we graag een gemengd en gevarieerd bos. Daarvoor is op diverse plaatsen in het bos gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Zo ontstaat een bos met verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. De opbrengsten van het hout komt weer ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer. Wat u ook heeft gezien in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, ook een paar verjongingsplekken hebben gemaakt. Bij verjonging worden open plekken gemaakt om de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Hier komt weer nieuw bos!

Wat gaan we nog doen
Momenteel worden alle paden die door het werkverkeer zijn stuk gereden weer opgeknapt. De takken in de bospercelen waar is gedund laten we bewust liggen. Dit takhout is op langere termijn een goede bemesting voor de bodem en vormen bovendien aantrekkelijke nest- en schuilmogelijkheden voor bijvoorbeeld vogels. In het najaar gaan we op sommige plekken takken, die na het werk zijn achtergebleven, versnipperen en afvoeren. Dit gebeurt voornamelijk nabij enkele entrees om de aanblik voor het publiek te verbeteren en op de heideranden voeren we takken af omdat we daar juist géén bemesting van de bodem willen. De grotere open plekken die zijn gemaakt worden begin 2019 geklepeld. Met “klepelen” wordt bedoeld: het vermalen van achtergebleven takken tot strooisel dat tot humus kan verteren.

Ringen van bomen
Wat u misschien ook is opgevallen dat een aantal bomen is ‘geringd’. Het ringen van een boom houdt in dat een deel van de bast rondom een boom verwijderd wordt waardoor de boom sterft. Dood hout biedt een grotere verscheidenheid aan flora en fauna en is daarmee ecologisch gezien bijzonder waardevol. Veel dieren en planten die op dood hout aangewezen zijn staan op de rode lijst van met uitsterven bedreigde soorten. Deze soorten zijn in hoge mate afhankelijk van dood hout. Paddenstoelen, biezen, mossen, varens en vele insectensoorten zoals mieren en vlinders vinden hier hun woongebied. Het grootste deel van onze duizend wespen- en bijensoorten zijn op oud en dood hout aangewezen. Voor grotere dieren biedt dood hout bijvoorbeeld de mogelijkheid hun nesten te bouwen. Insectenlarven in het hout zijn voedsel voor bijvoorbeeld spechten. Spechten slaan hun broedholen in rottend hout. Als de spechten ze weer verlaten hebben worden deze holten door vele andere dieren als nestplaats gebruikt, bijvoorbeeld door uilen.

Excursie
Op donderdagavond 24 mei 2018 biedt Staatsbosbeheer een rondleiding aan door Boswachterij Leersum. Tijdens de wandeling vertellen wij u meer over duurzaam bosbeheer en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Start: parkeerplaats Maarsbergseweg/Utrechtse Baan; Tijd: 19.00-20.30 uur; Kosten: gratis. Aanmelden is niet nodig

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog