www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Excursies herstel vennen in Zandenbos.

2 november 2022 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

Vennen op de droge Veluwe zijn prachtplekken waar wij mensen van genieten. Voor sommige planten en dieren hangt hun leven af van deze vennen, want juist dit water vormt hun leefgebied. Het gaat helaas niet goed met een heleboel vennen op de Veluwe. Dat geldt ook voor drie vennen in het Zandenbos bij Nunspeet. Er zijn maatregelen nodig die ervoor zorgen dat er meer water in de vennen blijft en planten en dieren meer rust krijgen, zodat de vennen in stand blijven. Staatsbosbeheer organiseert samen met de klankbordgroep vanuit Nunspeet op zaterdag 12 en woensdag 16 november excursies naar de Zandenbosvennen om buiten uitleg te geven over de herstelmaatregelen. Een excursie duurt ongeveer 1,5 uur en opgeven is noodzakelijk.

Wat is er aan de hand

De vennen liggen in een kom met een voor water ondoordringbare laag. Regenwater dat afstroomt voedt zo het ven. Doordat er veel bomen en struiken rond de vennen staan, verdampt er veel regenwater dat niet in de vennen komt. Bovendien dreigen de wortels die speciale laag in de grond te doorboren waardoor de vennen lek raken. Het bladinval en de schaduw zorgt voor een slechtere kwaliteit van het water en de oevers en daar hebben planten en dieren last van. Ook de rododendrons onttrekken veel water en nemen te veel plaats in op de oeverzones. De hoeveelheid recreanten dicht op het ven en ook de honden die het water in gaan, verstoren de planten en de dieren te veel. De laatste jaren is het steeds droger en drukker geworden en ook de stikstof uit de lucht is schadelijk.

Voor het versterken van de natuur als leefgebied van planten en dieren zijn er urgent maatregelen nodig. Als provincie Gelderland en Staatsbosbeheer staan we voor die taak. Doen we niets, dan dreigen de vennen te verdwijnen met de planten die er leven zoals hele specifieke hoogveenmossen, zegges, en dieren als libellen en amfibieën.

Maatregelen

De natuur versterken levert buiten keuzes op voor maatregelen. Er zullen bomen en struiken weg moeten. Recreatiepaden zullen moeten worden verlegd. Tegelijkertijd komt er nieuw vlonder pad tussen de twee vennen zodat genieten van de plek mogelijk blijft. In samenwerking met de klankbordgroep zijn we tot de definitieve maatregelen gekomen. De vergunningaanvraag, nodig voor een deel van de maatregelen, gaat na de excursies naar gemeente Nunspeet. Als de vergunning wordt verleend gaat Staatsbosbeheer het herstel volgend najaar uitvoeren.

Publieksexcursies

Tijdens de publieksexcursies wil Staatsbosbeheer samen met de klankbordgroep belangstellenden graag buiten informeren over de beoogde maatregelen die de natuur sterker maken. Er zijn publieksexcursies bij de vennen op zaterdag 12 november (10:00uur) en woensdag 16 november (13:00uur). Aanmelden is nodig via mailadres veluwe@staatsbosbeheer.nl

Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een mail terug met de ontvangstlocatie.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog