www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Uitkomst klankbordgroep Zandenbosvennen

5 januari 2023 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

In de voorgaande blogs heeft u kunnen lezen hoe het gehele proces belopen is. Zo werd er ook achtergrondinformatie gegeven over hoe een ven werkt en welke risico’s er zijn. In deze blog wordt er ingegaan op de afgelopen klankbordgroep sessie, publieks- en gemeenteraadswandelingen en over de definitieve maatregelen waar we met elkaar tot stand zijn gekomen.

Avond verloop

Op woensdagavond 28 september is de klankbordgroep na een lange periode weer bij elkaar gekomen om de definitieve maatregelentekening te beoordelen. Doordat iedereen op vakantie is geweest heeft het samenkomen even geduurd. Dit gaf de mogelijkheid voor Eelerwoude om een definitieve tekening op te stellen naar aanleiding van de rondgang met de klankbordgroep bij de vennen.

De wensen die vanuit iedereen naar voren kwamen zijn op een groot vel ingetekend waar Eelerwoude een definitief ontwerp van kon maken. Aan het begin van de avond is er wederom een kleine voorstelronde gehouden omdat iemand van Nunspeet uit de kunst voor het eerst kon aansluiten. Na de voorstelronde, waarin iedereen kort toegelicht heeft waarom ze in de klankbordgroep zitten, hebben we de tekeningen van de vennen waar de maatregelen op afgebeeld stonden op tafel gelegd. Met de klankbordgroep om de tafel heen zijn we stapsgewijs punt voor punt afgegaan. De meeste punten konden precies zoals die tijdens de tekensessie neergezet waren worden overgenomen. Op enkele punten werden er geen harde wensen uitgesproken. Deze hebben wij als Staatsbosbeheer zelf ingevuld. Op één punt na waren alle leden van de klankbordgroep het eens over de definitieve uitkomt. Het enige punt waar nog een aanpassing op gedaan is, is de omvang van de Rododendrons. Deze was op de tekening kleiner getekend dan gedacht. Na een goed overleg is er een nog een hoek van de rododendrons extra behouden dan op de definitieve tekening afgebeeld stond. Hier konden we met z’n allen mee leven.

Publieks- en gemeenteraadsledenexcursies

Op vrijdag 11 november hebben we samen met leden van de klankbordgroep de gemeenteraadsleden rondgeleid langs de vennen. Hierbij hebben we de uitkomsten laten zien in het veld en uitgelegd hoe we tot deze besluiten zijn gekomen. De zaterdag erna (12 november) hebben we de eerste publieksexcursie gegeven. Hier zijn 12 betrokken omwonende op af gekomen. Hiermee hebben we dezelfde ronde gelopen en hetzelfde verhaal verteld. Dit hebben we woensdag 16 november nog een keer gedaan met een andere groep betrokken mensen. Vanuit de publiekswandelingen merkte we vooral begrip voor de maatregelen en vonden mensen het erg fijn om te horen hoe de klankbordgroep mee heeft geholpen aan het tot stand komen van het definitieve plan. Tijdens de rondgangen hebben de klankbordgroep leden enorm veel geholpen met het vertellen van het verhaal en de geschiedenis ervan. Wel waren er enkele mensen die nog vraagtekens hadden bij hoe het er precies uit komt te zien en of de beleving nog hetzelfde blijft. Vooral natuurfotografen hadden opmerkingen over het kunnen blijven fotograferen van libellen en ringslangen.

Maatregelen

Voor alle volgende informatie over waarom de maatregel uitgevoerd wordt heb ik gebruik gemaakt van een eerder geschreven blog; namelijk het blog over de risico’s die zich bij een ven afspelen.

Bomen weg

Op de kaart is te zien dat er rondom de vennen een groen een geel gebied is aangegeven. Dit is het water inzijg gebied. In dit gebied zullen de bomen weggehaald worden. Tijdens de klankbordgroep sessies zijn er verschillende bomen aangewezen die een cultuurhistorische waarde hebben. Deze bomen zullen gespaard blijven. Naast deze bomen zal er voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden ook een flora en fauna check uitgevoerd. Wanneer er bomen met holtes of spechtengaten in zitten zullen deze ook gespaard worden.

Gespaarde bomen

De bomen die echt een cultuurhistorische waarde hebben blijven gespaard. Ook bomen met ecologische waarde (die voorafgaand aan de werkzaamheden wordt getoetst) blijven bespaard. Verder is op de kaart te zien dat de ruimte om de vennen heen vergroot wordt door bomen weg te halen. Ook bomen die gevaar opleveren voor het ven zelf, denk aan schuinstaande bomen op de venoever, zullen worden verwijderd zodat de wortels niet de gliedelaag kapot maken als ze omvallen.

Paden verleggen

Nu liggen enkele paden te dicht langs de venoever. Hierdoor krijgen de planten en dieren meer rust, kunnen ze zich beter ontwikkelen en blijft er een mooie beleving voor de recreanten.

Vlonder pad aanleggen

Met de verwachting dat er in het gebied minder water verdampt wordt en dus het ven zich zal uitbreiden, is ervoor gekozen om over een deel van een wandelpad een vlonder aan te leggen. Hierdoor houden mensen droge voeten en blijft het ven goed beleefbaar. De drempel om de venoever te betreden wordt heirdoor ook kleiner en krijgen de planten en dieren meer rust.

Rododendrons in fases terugsnoeien

Als eerst was het plan de rododendrons helemaal langs de oever weg te halen en nieuwe terug te planten op een hogere zandrug. Samen met de klankbordgroep en een cultuurhistoricus is er gekeken naar de oorspronkelijke aanplant. Nu is de uitkomst dat de rododendrons teruggesnoeid worden in twee verschillende fases. Hierdoor blijft de cultuurhistorie bewaard en kunnen recreanten nog genieten van de bloemenpracht. Tegelijkertijd komt er iets meer ruimte rondom het ven zodat oevervegetatie zich kan ontwikkelen. Dit houdt ook in dat de rododendrons vanaf dan ook beheerd zullen worden zodat ze zich niet weer ontwikkelen tot een enorme strook.

Bank naar water

De wens was om toch nog bij het water te kunnen. Dit is uiteraard een mooie beleving voor de wandelaars waardoor we bij het rododendron ven een toegang houden richting het water. Het pad dat direct langs het ven loopt wordt afgesloten zodat er meer rust rondom het ven ontstaat. Er komt ter hoogte van het bankje een doorsteek naar het ven zodat men toch even bij het water kan komen.

Rododendrons wegzagen

De strook met rododendrons die achter het bankje bij het ven staat (15 jaar geleden aangeplant) zal plaatsmaken voor het wandelpad. Dit wandelpad zal over de hogere zandruggen lopen en ligt iets verder van het ven verwijdert.

Zichtlijn behouden

Het gehele gebied is een cultuurhistorische plek. Daarom is dit ook meegenomen in de plannen. De oude zichtlijnen die vroeger aangelegd zijn, worden hersteld.

Opslag verwijderen

In de loop der jaren is er tussen de vennen enorm veel opslag (jonge berken en groeve dennen) opgekomen. Deze opslag zal verwijderd worden zodat er een open verbinding tussen de twee vennen ontstaat. Dit zal ook beheerd gaan worden doordat we er een heide/grassige vegetatie terug willen krijgen. Wanneer hier niks gedaan wordt groeien er weer berken en dennen op en wordt het uiteindelijk weer bos.

Beheer toekomst

In de toekomst zal er meer beheer rondom de vennen uitgevoerd worden. Het gebied wordt meer open en zal een heideachtig uiterlijk krijgen. Om deze openheid te behouden zullen er jaarlijks of om het jaar dennen en berken van de heide afgezaagd moeten worden. Ook de aanleg van een vlonder pad zal het nodige onderhoud behoeven. Er zullen ook Amerikaanse eiken weg gezaagd worden waarbij de verwachting is dat er vanuit de stobben nieuwe uitlopers gevormd zullen worden. Ook deze zullen opnieuw afgezaagd moeten worden.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich dit jaar weer aanmelden voor een publieksexcursie. Deze zal gegeven worden door leden uit de klankbordgroep samen met Staatsbosbeheer. De excursies zullen aangekondigd worden in de lokale kranten en websites met een mailadres waar u zich kunt aanmelden. Tijdens deze excursies zal er ingegaan worden op de maatregelen die in september uitgevoerd zullen worden. Heeft u al eerder vragen kunt u ook mailen naar Veluwe@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • A Scheffer
  15 februari 2023 om 17:34

  Wil graag contact met een boswachter
  0619592496

 • Richard Brand
  5 januari 2023 om 09:10

  Helaas zijn de tekeningen van Zandenbosven Noordoost Zuidwest en Oost niet goed te lezen, vaag ook bij het vergroten. Had nog geen robot gedaan, blijkbaar kan het ook zonder.

  • Boswachter Alex Plantinga
   5 januari 2023 om 10:17

   Goedemorgen Richard,
   Hartelijk dank voor uw bericht, ik heb u een mail gestuurd met de pdf vorm waarin de afbeeldingen beter zichtbaar zijn.
   Met vriendelijke groet,
   Alex Plantinga

  • aplantinga
   5 januari 2023 om 10:17

   Goedemorgen Richard,
   Hartelijk dank voor uw bericht, ik heb u een mail gestuurd met de pdf vorm waarin de afbeeldingen beter zichtbaar zijn.
   Met vriendelijke groet,
   Alex Plantinga

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog