www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Vogels helpen: vooraankondiging rustgebied Kootwijkerzand tijdens broedseizoen

30 maart 2023 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Foto: Jesse Kraal Fotografie

Op de foto ziet u het Kootwijkerzand waar zeldzame broedvogels nu hun nest hebben. Dat nest bouwen ze op de grond. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor verstoring door recreanten. Daarom wordt een deel van het stuifzand in de toekomst een rustgebied voor vogels tijdens het broedseizoen. In dit deel van het Kootwijkerzand krijgen vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit de komende jaren alle ruimte en rust die ze nodig hebben om hun nest met jongen groot te brengen en tot broedsucces te komen.

Foto: Nick Aafjes van Meggelen, vooraankondiging op het Kootwijkerzand

Recreatiezonering

Het gaat niet goed met de Veluwse natuur. Daarom is provincie Gelderland op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. Samen met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers is een recreatiezoneringsplan opgesteld. De komende jaren worden maatregelen uit het plan stap voor stap uitgevoerd. Het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op het Kootwijkerzand is een van de maatregelen. Zo werken we samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

15 maart 2024

Het verstoren van broedende zeldzame vogels brengt het voortbestaan van deze dieren in gevaar. Als een ouder het nest verlaat, gaan de eieren vaak verloren. Om dat te voorkomen richten we vanaf 15 maart 2024 delen van het Kootwijkerzand in als rustgebied voor broedvogels. Hoe dat eruit gaat zien in het gebied wordt nu uitgedacht.

Na 15 juli kunnen bezoekers het gebied dan weer ontdekken. Dit tijdelijke rustgebied voor de broedende vogels, keert jaarlijks terug (van 15 maart tot 15 juli). Wij informeren u alvast en we vragen u er ook nu al, alles aan te doen om verstoring te voorkomen in de kraamkamer van de natuur. Belangrijk is uw hond aan de lijn te houden en nu al, alleen gebruik te maken van de duidelijke zandpaden door het gebied.

Foto: Robert Westerhof, een boomleeuwerik

Monitoring

De provincie Gelderland start dit jaar in samenwerking met Staatsbosbeheer met het uitvoeren van broedvogeltellingen op het Kootwijkerzand, zowel binnen als buiten het gedeelte dat in het broedseizoen niet toegankelijk wordt. De tellingen zullen jaarlijks plaatsvinden om de ontwikkeling van de aantallen broedvogels, o.a. van Nachtzwaluw en Boomleeuwerik te volgen. De gegevens worden gebruikt om op termijn na te kunnen gaan wat het effect van de gedeeltelijke afsluiting op de natuur is. Ook het gebruik van het gebied door bezoekers zal worden gemonitord.

Waarom wordt het Hulshorsterzand van Natuurmonumenten dit broedseizoen wel afgesloten en het Kootwijkerzand niet?

Alle partijen vinden de urgentie groot om ook op het Kootwijkerzand meer rust te bieden aan grond broedende vogels en andere bijzondere diersoorten die door recreatieve verstoring in het nauw komen. Omdat het Kootwijkerzand een groot gebied is, is ook het af te sluiten gebiedsdeel in verhouding groot. De voorbereiding en uitvoering van deze maatregel kost daarom meer tijd dan de uitvoering op bijvoorbeeld het Hulshorsterzand, in beheer bij Natuurmonumenten. Een deel van het stuifzandgebied Hulshorsterzand is met ingang van 15 maart jl. al wel niet-toegankelijk gemaakt voor publiek. Hoe de tijdelijke afsluiting er voor het Kootwijkerzand fysiek uit komt te zien, wordt dit jaar door Staatsbosbeheer uitgedacht, in samenspraak met de omgeving.

Meer informatie over het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland leest u hier.

Met vriendelijke groet,

Boswachter Laurens Jansen

reageren

geef een reactie

 • Peter Werkhoven
  14 februari 2024 om 13:00

  Ik hoop dat er inspraak mogelijk is? SB gaat zich steeds meer gedragen als de oude Adel, Alles verboden toegang? Alleen toegankelijk voor SB? Vrij zwerven over het Kootwijkerzand is een genoegen dat bijna in Nederland al niet meer bestaat. Voor de Vogels? Al die maatregelen? De natuur is ook of juist van ons toch?

 • Andries Hoogebeen
  30 maart 2023 om 15:36

  Ik kom op het Kootwijkerzand toch nog wel vaak loslopende honden tegen die ver van de baas lopen . Ik vrees dat zij meer verstoren dan een rustige wandelaar .

  • Boswachter Laurens Jansen
   31 maart 2023 om 13:19

   Beste Andries,

   Het klopt dat bezoekers met loslopende honden veel meer verstorend dan alleen wandelaars. Ondanks extra publieksacties lopen er nog steeds veel te veel honden los op het Kootwijkerzand. Dit terwijl we met het Kootwijkerduin een mooi hondenlosloopgebied in de buurt hebben. Onze BOA’s hebben hier extra aandacht voor. Ook zullen we met extra capaciteit vanuit de provincie onze nog meer gaan richten op het Kootwijkerzand.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Jansen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog