www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Herstelwerkzaamheden Kootwijkerveen

12 april 2023 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Het Kootwijkerveen is een bijzonder ven en hoogveengebied, te noorden van Kootwijk, midden op de Veluwe.
In het najaar van 2021 zal Staatsbosbeheer herstelwerkzaamheden uitvoeren in dit gebied om de natuurkwaliteit te verbeteren. Student Journalistiek Rick Hartkamp heeft een artikel geschreven en een filmpje gemaakt om het publiek te informeren. Ik deel dit graag met jullie via dit blog.

Artikel Rick Hartkamp:

Herstelwerkzaamheden Staatsbosbeheer bij het Kootwijkerveen in het najaar van start

De Veluwe mag dan wel een uitgestrekt bosgebied zijn, het Kootwijkerveen is een uitzondering. Deze bijzondere natuurlocatie is omsingeld door dichtbegroeide bossen, waardoor wandelaars opeens in een hele andere omgeving staan. Het gebied is een bijzondere plek waar planten en dieren leven die afhankelijk zijn van water, de natte omstandigheden van het veen en het ven. In het najaar van 2021, als de natuur in rust is, staan namelijk herstelwerkzaamheden van Staatsbosbeheer op de planning om de kwaliteit van deze omgeving te verbeteren.

Huidige situatie Kootwijkerveen

Uit onderzoek van provincie Gelderland blijkt dat het belangrijk is om op korte termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren rondom het Kootwijkerveen. De provincie heeft alle 131 vennen op de Veluwe beoordeeld op kwaliteit en potentie. Hier zijn verschillende vennen uitgekomen die aandacht en prioriteit nodig hebben. Volgens boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer zijn deze werkzaamheden noodzakelijk om de kwaliteit van de natuur op deze locatie te verbeteren. “Het Kootwijkerveen is voor de natuur op de Veluwe erg bijzonder. Het is namelijk een ‘nat’ stukje natuur. Er zijn ook heel veel plant- en diersoorten in dit gebied afhankelijk van deze natte omstandigheden en de hoogveenvegetatie.”

Om de wateromstandigheden op een goed peil te houden in dit gebied, heeft provincie Gelderland opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer om de struiken en bomen op de oevers van het ven te verwijderen. Volgens boswachter Jansen een logisch besluit. “De bomen die aan de oevers van het ven staan, nemen de neerslag op en hierdoor komt dat niet in het ven terecht. Om deze verdamping tegen te gaan, gaan we deze bomen kappen, zodat veel meer water via de grondlagen het ven instroomt.”

Toekomstige situatie Kootwijkerveen

Ook staat plaggen rondom het gebied op de planning. Dit houdt in dat Staatsbosbeheer de bovenlaag op verschillende plekken verwijdert, om daar juist weer vegetatie van heide terug te krijgen. “Op die manier ontstaat er ook een hele mooie overgang van natte vennen naar het hoger gelegen paraboolduin die rondom het ven ligt”, aldus Jansen.

Kootwijkerveen is vroeger ook in gebruik geweest als weidegebied. In de jaren ’70 is dat weer hersteld, maar er zijn nog wel wat slootjes in het gebied te vinden. Bij het Kootwijkerveen zit een soort soepbord in de ondergrond en deze slootjes hebben als het ware een soort hap uit dit bord genomen, waardoor het water veel sneller uit het gebied wegloopt. Deze slootjes worden nu gedicht om deze waterverspilling tegen te gaan.

Filmpje Rick Hartkamp:

Wandelaars rondom het Kootwijkerveen hoeven zich echter geen zorgen te maken: na de werkzaamheden zegt Jansen dat de wandelpaden er nog mooi bij zullen liggen, met een beter uitzicht over het ven. “De huidige wandelpaden die dicht bij het ven liggen, zullen we iets verplaatsen, met als doel om de randzone rond het ven meer rust te geven voor de flora en fauna.”

Jansen begrijpt wel dat wandelaars soms moeite hebben met het besluit om deze werkzaamheden uit te voeren. “Waar gewerkt wordt, is het even rommelig. Daarom werken we in de minst kwetsbare periode van het jaar als de natuur in rust is. Daarnaast krijgt de natuur de tijd om zich op een goede manier te herstellen. Maar dit weloverwogen besluit heeft alleen maar toekomstige voordelen voor de natuur en bezoekers van het gebied. De ervaring is dat als er een groeiseizoen over het gebied heen gaat, de natuur zich al snel hersteld. Door middel van foto’s en beelden communiceren wij wat het eindbeeld van de herstelwerkzaamheden moet worden.”

Student Journalistiek Rick Hartkamp

De werkzaamheden worden gefinancierd met subsidie van de Provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met Provincie Gelderland en Gemeente Apeldoorn. Rond de zomer zal Staatsbosbeheer betrokkenen uitnodigen voor een (digitale) informatiemoment over de werkzaamheden in het gebied.

De werkzaamheden zijn uitgesteld tot het najaar van 2022 omdat meer tijd nodig is om het vergunningen traject af te ronden.

Laurens Jansen Boswachter Staatsbosbeheer Veluwe

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog