www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Vooraankondiging recreatiezoneringsmaatregelen Zwolse bos en Hendrikzand

20 juli 2023 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

Een betere balans tussen natuur en recreatie zodat er een toekomst is en blijft voor de Veluwe. Daar werken we samen met de provincie aan. Voor het Zwolse bos bij Heerde en het Hendrikzand bij Nunspeet staan er eind 2023 enkele veranderingen op stapel. Als boswachter vertel ik u graag in dit blog vast wat en waarom.

Hondenlosloopgebied verkleinen

Het Zwolse bos is een 550 hectare groot natuurgebied waar mooie bossen afgewisseld worden door heuvelachtige heideterreinen. Van dit schitterende natuurgebied is nu een ruime 400 hectare hondenlosloop gebied. Vanaf volgend jaar zal het hondenlosloopgebied in het Zwolse bos verkleind worden. Door het verkleinen van het hondenlosloopgebied wordt de druk op de natuur minder groot en kunnen we ook de gebruikersgroepen beter van elkaar scheiden. Gewone wandelaars en hondenbezitters bedoelen we dan.

Hondenbezitters en hun trouwe viervoeters blijven meer dan welkom in het Zwolse bos. De parkeerplaats aan de Kamperweg biedt een goede startlocatie. De mensen die graag zonder hond wandelen of met de hond aan de riem willen starten, kunnen gebruik maken van de parkeervoorziening aan de Wapenveldseweg. Vanaf het najaar 2023 blijft er van de 400 hectare nog 300 hectare losloopgebied over met meer dan 30 km aan paden om op te wandelen met je hond, wat voor Nederlandse begrippen nog een enorm groot losloopgebied is. Deze maatregel komt uit het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe van de provincie Gelderland’.

Paden teruggeven aan de natuur

Dit jaar, 2023,  is het eerste jaar dat we in het Zwolse bos de op de grond broedende vogels helpen door het hondenaanlijngebod op de heideterreinen in te stellen tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli). Aankomend najaar gaan we in het Zwolse bos deze vogels en de reptielen nog iets meer helpen door alle olifantenpaadjes terug te geven aan de natuur. Dat zijn paadjes die wandelaars zelf hebben gemaakt door dwars door de heide te banjeren. Bezoekers die hier bekend zijn, zullen ervaren door het teruggeven aan de natuur van deze olifantenpaadjes,  het aantal wandelpaden minder wordt over de heide. De rode wandelroute blijft, evenals het klompenpad. Hiermee blijft de heide goed te bewandelen en te beleven en krijgt de natuur de rust die het nodig heeft.

Op het Hendrikzand wordt één pad dichtgelegd. door werkzaamheden in het verleden is dit pad ontstaan terwijl er nooit een pad heeft gelegen. We willen hier de natuur weer herstellen door dit olifantenpaadje dicht te leggen. Ook dit zal in het najaar uitgevoerd worden.

Recreatiezonering

De provincie Gelderland is op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. Samen met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers is een recreatiezoneringsplan opgesteld.

De natuur op de Veluwe gaat namelijk achteruit. Om de Veluwse natuur weer gezond te maken worden herstelmaatregelen uitgevoerd voor heide, stuifzanden, bossen, vennen, venen en beken. Ook is een betere balans tussen natuur en recreatie nodig. De komende jaren worden maatregelen uit het plan stap voor stap uitgevoerd. Het inrichten van rustige gebieden voor broedvogels op bijvoorbeeld de heideterreinen is één van de maatregelen. De maatregelen; minder paden op heideterreinen en hondenlosloopgebied verkleinen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Het Zwolse bos is daarin opgedeeld in verschillende zones, een zone voor rustig gebied met natuurvriendelijk recreatief medegebruik en een zone met de aanwezigheid van zeer verstoringsgevoelige soorten fauna en flora. Dit Recreatiezoneringsplan helpt daar bij.

Samenwerking Veluwe breed

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, en belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Er is blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud én voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe. In verschillende Veluwse natuurgebieden van terreinbeheerders als Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden de komende periode maatregelen getroffen. We werken samen aan een sterke en gezonde Veluwe, zodat er een toekomst is voor de Veluwe.

reageren

geef een reactie

  • Rogier De Groot
    22 juli 2023 om 00:35

    Volgens mij is het pad door Hendrikzand al grotendeels dicht gelegd aan de kant van het traject waar de aardgasbuis loopt. Aan de andere kant is het inderdaad volgens mij (nog) open.

  • Yvonne
    20 juli 2023 om 10:14

    Misschien is het een idee alle hondenlosloopgebieden in de Nederlandse natuur op te heffen. Veel honden staan niet onder appèl (staat het baasje/bazinnetje vergeefs te schreeuwen of Fikkie terug wil komen en dat geeft een hoop verstoring plus een boel ergernis bij stiltezoekers, of je kunt zelfs – wat mij ooit is gebeurd – zonder enige aanleiding als wandelaar gebeten worden door een wildvreemde hond) en vaak blijven ze niet op de paden (door bos struinen, ‘af en toe’ een ree(kalf) verwonden of vermoorden, wat brave Fikkie ‘anders nooit doet, hoor’). Waar honden (weer) aan de lijn moeten, geldt dat nooit voor Fikkie… Hoewel ik niet meer op de Veluwe woon, zie ik dagelijks vanuit huis, hoe in de herstelde natuur ondanks het verbod honden losgelaten worden en ruiters gebruik maken van een pad. Op het bord aan het begin van het pad laten de regels niets aan duidelijkheid te wensen over, maar ja, de meeste Nederlanders hebben geen enkele boodschap aan regels, want ze betalen belasting, dus dan mogen ze letterlijk alles. Ook in gebieden waar ik geregeld wandel zie ik van alles gebeuren, waarvan ik me afvraag: als je visite in huis hebt, mogen die gasten ook maar van alles en nog wat in je huis uitvreten?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog