www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Gezonde duinen hebben meer beweging nodig

27 november 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Mark Kras

Van begin december 2014 tot maart 2015 zal Staatsbosbeheer, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland, werkzaamheden uitvoeren in de zeereep van Wassenaar. De zeereep die nu flink overwoekerd is met struiken, zal straks bestaan uit een combinatie van stuifkuilen en korte kruidenrijke graslanden. Het verwijderen van de struiken zorgt voor open duin waar de wind vat op het zand kan krijgen. Vers kalkrijk zand dat vervolgens gaat stuiven, bepoedert als het ware het duin en levert gezonde duinen op waar verschillende dier- en plantensoorten een kans krijgen.

Topnatuur
Hollands Duin behoort tot het Europese Natura 2000-netwerk en daar zijn we trots op! Dit betekent namelijk dat het Hollands Duin topnatuur is, met diverse bijzondere planten en dieren die het beschermen waard zijn. Het duinlandschap wordt steeds monotoner, omdat uitstoot van stikstof door industrie, landbouw en auto’s er voor zorgt dat sommige planten de overhand krijgen. Stikstof is namelijk een voedingsstof voor planten. Van nature zijn de duinen echter voedselarm en met de maatregelen die we nemen krijgen zeldzamere planten als duinviooltje, strandduizendguldenkruid en kruisbladgentiaan weer een kans. Naast planten profiteren ook veel dieren van de maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de kleine parelmoervlinder, de zandhagedis, de rugstreeppad, de blauwvleugelsprinkhaan, konijnen en diverse vogelsoorten.

IMG_0602.JPG
Kleine parelmoervlinder is afhankelijk van het duinviooltje als voedselplant voor haar rupsen. – foto Mark Kras

Gevolgen bezoekers
De werkzaamheden starten half december en zullen bestaan uit het verwijderen van struiken en hun wortels. Dit gebeurt door graafmachines. De struiken worden afgevoerd over de bestaande paden, waardoor sommige paden gedurende een bepaalde tijd zijn afgesloten voor wandelaars en ruiters. Dit zal met borden in het veld duidelijk aangegeven worden.

Vervolgens wordt met een graafmachine de bovenlaag met plantresten afgegraven zodat stuifkuilen ontstaan. Hierdoor zal meer stuivend zand op de wandelpaden neer komen. In het onderhoud van de paden zullen we hier rekening mee houden. Ook houden we rekening met de natuur. Zo werken we bijvoorbeeld buiten het broedseizoen en in een veilige periode voor zandhagedissen. Het natuurlijke duin dat uiteindelijk ontstaat zal eerst best vreemd aandoen: alsof het duin naar een enthousiaste kapper is geweest. Maar al snel zal dit beeld, wanneer de wind vat krijgt op het zand, minder kunstmatig gaan aandoen. Kale stuifplekken worden dan afgewisseld met korte graslanden en lage struiken, waar bijvoorbeeld de zandhagedis van profiteert.

Meer informatie
Voorafgaand en gedurende het werk zullen een aantal excursies voor publiek worden gegeven. U kunt zich voor deze excursie opgeven door een email te sturen naar hollandsduin@staatsbosbeheer.nl. De excursies vinden voorafgaand aan het werk plaats op woensdag 3 december en zondag 14 december 2014 en gedurende het werk op woensdag 14 en zondag 18 januari 2015, steeds om 13.00u.

Gedurende de werkzaamheden kunt u regelmatig berichten verwachten op:
Twitter: @boswachtermark en op onze Facebookpagina

Graafmachine in de zeereep - JoostBouwmeester©300-3688
Graafmachine in de zeereep – foto Joost Bouwmeester

 

De werkzaamheden aan #gezondeduinen worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

logo PZHnatura2000

 

 

 

 

Bekijk ook het #VolgdeBoswachter  filmpje over Duinen in beweging

 

 

reageren

geef een reactie

 • Pim
  8 juni 2018 om 16:35

  Dankjewel voor dit artikel over gezonde duinen. Met het afgraven herstel je dus eigenlijk een soort balans van zeldzame planten weer eens kans krijgen. Wel vraag ik me af of de duinen zo hun vorm behouden. Ik dacht altijd dat die door de wortels van de planten hun stevigheid kregen.

 • Blewbird
  28 november 2014 om 21:31

  Ha mooi! En goed voor de natuur. Ik kom graag kijken. De duinen zijn onze grootste schatten. Bizar genoeg konden zij behouden blijven mede dankzij de waterwinning en de Atlantikwall.

 • Ben
  28 november 2014 om 17:42

  Iets dergelijks is gebeurd bij het Bloemendaalse strand. Dat is weer helemaal dicht gegaan en heeft op het strand een grote chaos veroorzaakt. Niemand is daar blijmee, maar het heeeft wel veel geld gekost en niets dan elende opgeleverd.

  • Staatsbosbeheer Zuid-Holland
   2 december 2014 om 18:51

   Ik ken het doel van het werk in Bloemendaal niet. Hier gaat het erom dat zand van het strand door kan stuiven naar het achterland. Daar profiteren kenmerkende duinplanten en dieren van. We werken hier om kwetsbare en bijzondere natuur te bevorderen daar waar zij last heeft van onze stikstof uitstoot. Dichtgroeien is geen probleem zolang het geen grote struiken of aaneengesloten grasmatten worden. Na het werk zal er voor de badgasten geen verschil zijn. Behalve natuurlijk het uitzicht. Ben wel benieuwd waarom op het Bloemendaalse strand ‘niemand daar blij’ mee is.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog