www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Waarom de stippen in een deel van het Ganzenhoekbos?

9 maart 2016 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Mark Kras

Vraag het de boswachter

Wassenaar – In het najaar van 2016 gaat Staatbosbeheer aan de slag met een dunning van dennenbomen in Ganzenhoekbos. Om het werk te illustreren zal in een klein deel van het bos begonnen worden met het blessen, ofwel oranje stippen zetten op te verwijderen dennenbomen én blauwe stippen zetten op toekomstbomen.
Vervolgens is er op woensdag 16-3, donderdag 17-3 en woensdag 23-3 van 13.00u tot 15.00u gelegenheid om de boswachter vragen te stellen over de voorgenomen werkzaamheden.

image1
Blauwe stippen markeren bomen  die nog lang blijven staan; toekomstbomen. Oranje stippen markeren de bomen die voor hen ruimte gaan maken om te groeien.

Wat gaat er gebeuren in het Ganzenhoekbos?
Het Ganzenhoekbos maakt deel uit van het Natura2000 natuurgebied Meyendel Berkheide en valt onder het door de provincie Zuid-Holland vastgestelde natuurtype duinbos. Dit houdt in dat Staatbosbeheer als beheerder wordt geacht om dit duinbos om te vormen naar een zo soortenrijk mogelijk duinbos, dat ook op de lange termijn blijft bestaan. Daarmee is vastgelegd dat de 32 ha bos van Ganzenhoek ook daadwerkelijk bos blijft. Om daarnaast de soortenrijkdom te vergroten en passend in de bijzondere natuur van het duin te maken, wordt stap voor stap gewerkt aan een vergroting van het aantal loofbomen ten opzichte van het aantal dennenbomen. Staatsbosbeheer werkt dus voor al onze bezoekers aan een duurzaam, soortenrijker duinbos.

Hoeveel dennenbomen worden er omgezaagd?
Dit hangt af van de plek waar de dennenbomen staan en varieert van 40 tot 60 procent van de aanwezige dennenbomen. Staatsbosbeheer houdt daarbij rekening met de gevoeligheid voor wind, maar vooral met de onder de dennenbomen staande verjonging van loofbomen die op termijn de plek van de dennenbomen gaan innemen. Dit is in het proefvak mooi te zien. Door dennenbomen weg te nemen ontstaat enerzijds licht op de bodem waarvan o.a. eiken, esdoorns, berken en lijsterbessen maar de overblijvende dennen profiteren. Anderzijds biedt het de dennenbomen die blijven staan de mogelijkheid om verder uit te groeien tot markant grote bomen. De komende decennia zullen de dennenbomen dan ook het beeld van het Ganzenhoekbos blijven bepalen.

Er wordt een zorgvuldige keuze gemaakt tussen dennenbomen die tot in lengte van jaren blijven staan en bomen die hiervoor moeten wijken.
Er wordt een zorgvuldige keuze gemaakt tussen dennenbomen die tot in lengte van jaren blijven staan en bomen die hiervoor moeten wijken.

Wat gebeurt er als er geen dennen worden verwijderd uit het Ganzenhoekbos?
De dennenbomen zijn in het verleden aangeplant en hebben dus weinig variëteit in leeftijd. Zij zullen in de komende tientallen jaren gaan verzwakken en aan het eind van hun leven komen. Eerst zullen schimmels en paddenstoelen, zoals de honingzwam, vat krijgen op de bomen. Vervolgens worden zij kwetsbaar voor stormen en zullen de boomkronen afbreken. Daar de bomen tegelijkertijd zijn geplant zal dit groepsgewijs gebeuren. Omdat onder de dennen weinig kan groeien zal het bos verdwijnen en zullen in het ergste geval slechts afgebroken bomen in kale grasvlaktes overblijven. Het zal vervolgens tientallen jaren duren voor hier weer andere bomen groeien. Deze bomen zullen uiteindelijk een loofbos vormen, omdat er nauwelijks jonge dennenbomen staan onder de volwassen dennen. Door, tot het natuurtype bereikt is, iedere 8 a 10 jaar een deel van de dennen te verwijderen, zullen jonge bomen steeds de plek innemen van de bestaande bomen en zal de leeftijdsopbouw van het bos steeds gevarieerder worden. Daarmee wordt het voortbestaan van het bos dus bevorderd.

img_0206
Dennenbomen waarvan de toppen zijn afgebroken door een storm

Verdwijnt het dennenbos?
Op de langere termijn (ong. 30- 40 jaar vanaf nu) zal er nog steeds 20% aan dennenbomen aanwezig zijn. Deze dennenbomen zullen uitgegroeid zijn tot grote exemplaren. Deze bomen worden nu al gekozen op hun vitaliteit en diepe boomkroon, zodat zij ook over vele jaren nog overeind staan. Tot die tijd zullen de dennen zeker beeldbepalend zijn voor het Ganzenhoekbos. Wie een beeld wil hebben van hoe het bos zich na de onderhoudswerkzaamheden ontwikkelt is het een aanrader om eens te gaan kijken in Boswachterij Noordwijk. Hier is twee jaar geleden voor de laatste keer een gelijksoortige dunning uitgevoerd. De sporen van de werkzaamheden zijn nagenoeg verdwenen en het bos voelt en oogt nog als een echt dennenbos.

Proefvak in het bos met stippen en ‘Vraag het de boswachter’
We pre-stippen nu een proefvak enerzijds om u in de gelegenheid te stellen om u te informeren over de plannen, anderzijds omdat de Stichting Behoud Ganzenhoekbos aangegeven heeft om een alternatief plan voor de boswerkzaamheden te maken. Staatsbosbeheer wil dit plan daar waar mogelijk is graag in haar voorgenomen werkzaamheden meenemen.

Om toe te lichten hoe en waarom de boswerkzaamheden, of in boswachtersjargon: de dunning, wordt uitgevoerd zal op verschillende momenten in het bosvak een boswachter beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden.

Dus vraag het de boswachter op woensdag 16-3, donderdag 17-3 en woensdag 23-3 van 13.00u tot 15.00u

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om vragen te stellen mail ons dan met uw vragen op: hollandsduin@staatbosbeheer.nl

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog