www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswerkzaamheden in Rijndijk, Leidschendammerhout en Weipoort

6 juli 2016 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-Holland

Door boswachter Jenny van Leeuwen

Vanaf 11 juli 2016 start Staatsbosbeheer met houtoogst in de bospercelen aan de Rijndijk, de Gemeneweg, de Weipoortse Vliet en in het Leidschendammerhout. Dit onder voorbehoud van gunstige, droge weersomstandigheden. Houtoogst vindt plaats door dunning. Er worden bomen weggehaald om de andere bomen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Op de open plekken die ontstaan, valt zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. We verwachten dat door de ontstane ruimte vooral els, vlier, haagbeuk, es en hazelaar op een natuurlijke wijze zal opkomen tussen de bomen die blijven staan. Wat bos is, blijft bos.

image1
Met stippen op bomen markeren we de bomen die geoogst worden of juist blijven staan

Jaarrond aan het werk

Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. De dunning vindt in de komende periode plaats, omdat het terrein nu droog genoeg is voor de werkzaamheden. Zo ontstaat er zo min mogelijk schade aan het gebied. We beginnen in het bos aan de Rijndijk en gaan daarna door naar de Gemeneweg, de Weipoortse Vliet en Leidschendammerhout. In het Leidschendammerhout vindt op twee percelen kap van alle grote populieren plaats. Hier planten we populieren terug. Wat bos is, blijft bos. In totaal zullen de werkzaamheden enkele weken in beslag nemen.

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier en weegt zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld burchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

DSC_2454
Een harvester aan het werk

Wat merkt u ervan?

Het zagen vindt plaats met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. Takken blijven in het bos achter.

De paden in het werkgebied kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit her­stelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog