www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Staatsbosbeheer beschermt meeuwenkuikens in Reeuwijks plassengebied

12 april 2021 Boswachter Ties Ittmann in Zuid-Holland
Kokmeeuw in het water

Dit voorjaar hebben we wederom maatregelen genomen om meeuwenkuikens te beschermen tegen verdrinking op plas Ravensberg in Reeuwijk. Paalkoppen van de beschoeiing rond de eilanden zijn op 25 plekken verlaagd waardoor kuikens vanuit het water eenvoudig de oevers kunnen bereiken. Ook plaatsen we nieuwe eendentrappetjes die afgelopen jaar voor een goede oplossing zorgden.

April vorig jaar ontvingen wij een melding van dode kokmeeuwen rond de eilanden westelijk op plas Ravensberg. De meeuwen, voornamelijk kuikens, waren verdronken omdat de jonge dieren eenmaal in het water de hoge oever van de eilanden niet meer konden bereiken. Een trieste zaak, die niet eerder bij ons bekend was, maar natuurlijk snel om actie vroeg.

Eendentrappetjes en jute

Binnen een uur na de melding waren we op de plas aanwezig om kadavers te bergen en naar een passende oplossing te zoeken. Die werd gevonden in de vorm van eendentrappetjes waardoor de meeuwenkuikens weer veilig vaste grond konden bereiken. Op het gaas – dat rond een van de eilanden (de Kievitsakkers) staat – brachten we wegendoek aan om de mazen af te dekken. Dit wegendoek is in maart vervangen door jute dat sterker en natuurvriendelijker is. Hierin zijn diverse gaten aangebracht, waardoor de meeuwen veilig de oevers kunnen bereiken en niet bekneld raken.

Opening in beschoeiing

Voor gaas gaan

IVN heeft met financiering van Provincie Zuid-Holland en op advies van Watersnip Advies gaas geplaatst om waterriet te creëren en te beschermen tegen ganzenvraat. Waterriet zorgt voor meer biodiversiteit – onder andere het biotoop van de zeldzame grote karekiet – en beschermt de eilanden (natuurlijke legakkers) in de veenplas tegen afkalving. Ook de beschoeiing (houten palen) zorgt ervoor dat de eilanden blijven bestaan en niet onder water verdwijnen, zoals met veel eilanden gebeurt of dreigt te gebeuren. Hierdoor blijft het cultuurhistorische karakter van het veenplassengebied behouden.

Jute doek over gaas gespannen

Maatwerk voor het broedseizoen

Begin dit jaar bleken 23 van de 25 geplaatste eendentrappetjes verdwenen. Daar hebben we een andere oplossing voor bedacht. Om nieuwe in- en uittrede plaatsen te maken, verlaagden we de palen van de beschoeiing rond de eilanden op 25 plekken. Hierdoor ontstaan openingen waardoor jonge dieren eenvoudig van water naar land kunnen en andersom. Ook hebben we afgelopen week voor de kuikenfase tien nieuwe trappetjes geplaatst. Ter controle kijken we dit voorjaar regelmatig of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat er nog extra maatwerk nodig is.

Beheer in cultuurhistorische veenplassengebied

De Reeuwijkse Plassen zijn van een hoge cultuurhistorische waarde. Een parel in het Groene Hart voor zowel bewoner, natuurliefhebber als recreant. Daar is ook het beheer op ingericht. Met het jaarlijks maaien en afvoeren van het gewas zorgen we ervoor dat de vegetatie kort blijft en het landschappelijke, cultuurhistorische karakter van eilanden/legakkers behouden blijft. Dit type beheer wordt al uitgevoerd sinds 1966. Deze vorm van beheer maakt de eilanden geschikt als broedgebied voor kokmeeuwen.

reageren

geef een reactie

  • Lilian Roosenboom
    12 april 2021 om 16:55

    Mijn complimenten voor de zorgvuldige en snelle werkwijze van Staatsbosbeheer. In dit gebied maar ook op andere locaties blijkt Staatsbosbeheer snel te kunnen reageren op een actuele situatie, erg goed!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog