www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Waalsdorpervlakte over naar Dunea

12 november 2016 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland
op de foto van links naar rechts: Annemiek Kooij - Staatsbosbeheer, Eric van Gerrevink - Dunea, Mark Kras - Staatsbosbeheer - Sylvo Thijsen - Staatsbosbeheer, Wim Drossaert - Dunea, Georgette Leltz - Dunea, Sidney Pool - Dunea, Jasper Kuipers, Staatsbosbeheer

Vanaf vandaag is het beheer van de Waalsdorpervlakte door Staatsbosbeheer over gedragen aan Dunea. Behalve dat bezoekers voortaan met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen bij Dunea, verandert er niets aan de natuurbeleving in dit gebied.

Groenfonds

Begin februari van dit jaar hebben Staatsbosbeheer en Dunea een overkomst bereikt over het gebruik en de vergoeding van staatsgronden in de duinen tussen Den Haag en Katwijk. De opbrengsten komen ten goede aan een groenfonds en hiervan worden komende jaren diverse gezamenlijke natuurprojecten in de regio gefinancierd.

Samenwerking

De overdracht van de Waalsdorpervlakte komt voort uit deze intensievere samenwerking tussen beide organisaties. Onderdeel hiervan is ook om te komen tot meer aaneengesloten beheergebieden, want de Waalsdorpervlakte ligt ingesloten tussen de beheergebieden van Dunea.

Boswachters aan het woord

Boswachter Mark Kras: “Natuurlijk is het jammer als een prachtig gebied overgaat naar een andere beheerder. De Waalsdorpervlakte is een gebied waar veel mensen en organisaties een sterke binding meehebben. Niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere geschiedenis van deze plek. In de jaren die we de Waalsdorpervlakte in beheer hebben gehad hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de voorzieningen voor bezoekers. We kijken dan ook met enige trots naar hoe het gebied er nu bij ligt. Ik heb het volste vertrouwen dat onze collega’s van Dunea het beheer uitstekend zullen overnemen.”

Eric van Gerrevink, duinwachter bij Dunea: “Met het voornemen van deze intensieve samenwerking willen wij een impuls geven aan het natuurbeheer en de inwoners van de regio die de natuurgebieden bezoeken meer kunnen bieden. Vanaf vrijdag hangen er borden van Dunea, maar voor de recreant verandert er verder niets aan de natuurbeleving. Wij blijven altijd in overleg met Staatsbosbeheer over de ingeslagen weg bij de Waalsdorpervlakte. Het is een mooi deel van ons natuurgebied en wij houden dat zo”.

Samenwerking door samen doen

Een eerste resultaat is vandaag bezegeld. Hiermee in het startsein gegeven van een meer innige samenwerking tussen beide organisaties, passend in het gedachtengoed van het op te richten Nationaal Park Hollandse Duinen.

reageren

geef een reactie

 • K. Piël, St Herstel Inheems Duin
  16 november 2016 om 14:20

  De ‘beleving’ (vervelend modewoord) verandert niet. Maar wat verandert er aan het natuurbeheer? Is daar iets over te zeggen?

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   16 november 2016 om 22:06

   Ook aan het natuurbeheer zal niets veranderen. Gebied valt immers in Natura2000 beheerplangebied Meyendel/Berkheide

 • mart van dijk.
  14 november 2016 om 16:45

  Goed besluit . Weer een beheerder minder op Waalsdorp. Kan het onderhoud alleen maar ten hoede komen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog