www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Nieuws uit de Geerpolder

27 januari 2017 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

De gemeente Nieuwkoop en het hoogheemraadschap bezochten donderdag 26 januari de Geerpolder om de plannen te bespreken en te bekijken wat er al uitgevoerd is.

Samenwerken aan kansen voor natuur en recreatie
Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop om te zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit en het verbeteren van de natuurwaarden in het Langeraarse Plassengebied. Hierin zien wij samen ook kansen om te zorgen voor meer recreatie in het gebied. Ook zijn er kansen om de natuur  hier verder te ontwikkelen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de belangengroepen en bewoners van dit gebied.

Verbetering waterkwaliteit
Een afgevaardigde uit de dorpsraad ‘Rondom de Plassen’, de dorpsvereniging voor Langeraar en Papenveer, was er donderdag ook bij. Afgelopen maanden heeft het hoogheemraadschap langs de Drecht een nieuw poldergemaal gebouwd en onder de Geerweg een stuw geplaatst. De nieuwe stuw draagt bij aan een betere waterkwaliteit van de Langeraarse plassen (noord- en zuid). Het voedingsrijke water van de Geerplas kan nu niet meer in de plassen terecht komen. Staatsbosbeheer heeft tegelijkertijd op diverse plekken de beschoeiing hersteld.

De Geerpolder (Noordeind- en Geerpolder) is onderdeel van het Watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken van het hoogheemraadschap van Rijnland. Samen zetten het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop zetten zich in dit gebied in voor droge voeten, schoon water, betere recreatiemogelijkheden en mooiere, typisch Hollandse, natuur.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog