www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Voorjaarskriebels: weidevogels komen er weer aan!

2 februari 2017 Boswachter Jenny van Leeuwen in Zuid-Holland

Kieviten arriveren vaak als eerste bij de plassen

Met die koude dagen in de afgelopen weken lijkt het misschien nog wel hartje winter, maar bij de boswachters begint het voorjaar alweer te ‘kriebelen’. Met name de vogels reageren op het toegenomen aantal uren dat het licht is. Zij beginnen af en toe al voorzichtig met een voorjaarsdeuntje en beginnen alweer koppeltjes te vormen. Ook de weidevogels zijn alweer voorzichtig in aantocht!

Vanuit het warmere zuiden komen de weidevogels in februari alweer naar Nederland. Na een uitputtende tocht van duizenden kilometers komen ze eerst in groepen naar de verschillende plassen. Hier eten ze zich helemaal vol om hun reserves weer aan te vullen en zoeken ze een partner om vervolgens in paartjes naar de weilanden te trekken om een nestplaats te zoeken. De eerste kieviten zijn alweer gesignaleerd en ook de grutto’s zullen niet heel lang meer op zich laten wachten.

Gespreid bedje

Reden genoeg om de weidevogelgebieden klaar te maken voor het broedseizoen. In polder Westeinde hebben we dit jaar extra aandacht voor de bestrijding van pitrus. Dit is een plant die het goed doet op verstoorde, natte, voedselrijke bodems (vaak voormalige landbouwpercelen). Daar waar pitrus is, wil de weidevogel liever niet broeden. De hoge pitruspollen belemmeren het uitzicht van de weidevogels en daar houden ze niet van. Hoog tijd dus om die plant te bestrijden. We hadden veel geluk met de recente vorst. Door de harde bodem konden we de graslanden op met de zware machines om de pitrus weg te maaien. Op deze manier zorgen we voor een ‘gespreid bedje’ voor het broeden van de weidevogels.

Pitrus maaien in Westeinde

… en een gedekte tafel

In de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder zijn recent stuwen aangelegd om het waterpeil te verhogen. Een natte bodem zorgt ervoor dat het bodemleven binnen bereik van de snavels komt en de weidevogels dus voldoende te eten hebben. Ook werkt een hoog waterpeil vertragend op de grasgroei en dus krijgen kruiden meer kans om te groeien. Zo ontstaat straks een prachtig bloemrijk grasland waar veel insecten op af komen. De insecten vormen het voedsel voor de kuikens, die vanaf dag één hun voedsel zelf bij elkaar moeten sprokkelen. Door het waterpeil nu al hoger te zetten zorgen we dus voor een goed ‘gedekte tafel’ voor de weidevogels. Ook in eerdergenoemde polder Westeinde is een verhoogd waterpeil aanwezig.

Puntjes op de i

De Wilck heeft zich al jarenlang bewezen als weidevogelgebied. Terwijl de aantallen landelijk hard achteruitgaan, stijgen de aantallen hier of zijn stabiel. Maar ook in dit gebied zetten we op het moment de laatste puntjes op de i voor het komend broedseizoen. We controleren het waterpeil en zorgen voor rust en openheid. Om bij de eerder gebruikte beeldspraak te blijven: de gedekte tafel is er al door het hoge waterpeil en van het reeds gespreide bedje in De Wilck hoeven we alleen de lakens glad strijken. Zo zijn er op het laatste moment nog hopen maaisel weggehaald. De weidevogels houden van open gebied zonder obstakels, zodat ze goed zicht hebben op naderende rovers die het straks voorzien hebben op hun eieren.

Grutto in het bloemen- en kruidenrijke grasland in De Wilck

Kruidenrijke kraamkamers

De graslanden vormen na al deze werkzaamheden dus weer een gespreid bedje én een gedekte tafel voor de weidevogels. Dit is hard nodig, want volgens de laatste analyses is sinds 1960 drie kwart van de broedparen weidevogels verdwenen. Het is niet 5 voor 12 voor de weidevogels, maar 1 voor 12. Door de intensieve landbouw is er op het boerenland bijna geen geschikt grasland voor de weidevogels te vinden. Onze kraamkamers van kruidenrijk grasland zijn dus uiterst belangrijk voor het overleven van de weidevogels in Nederland. Wij doen er met maatwerk in beheer alles aan om de bestaande populaties in stand te houden, zodat bijvoorbeeld de, tot onze nationale vogel benoemde, grutto hopelijk nog lang te zien zal zijn in het Hollandse landschap!

reageren

geef een reactie

  • mart van dijk.
    2 februari 2017 om 19:03

    Beste Jennie, Bij u in de polders is blijkbaar wel geld en tijd om een gespreid bedje voor weidevogels te maken. Hoe anders is de situatie op Lentevreugd te Wassenaar. Een groep van sbb vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt trachten al een aantal jaren daar ook weidevogels terug te krijgen o.a de veldleeuwerik. Dit voorjaar kregen we een veldje ter grote van een postzegel toegewezen om te maaien en af te hooien. Twee dagen maaien met 40cm breed maaimachientje en twee dagen af hooien en de klus was geklaard. Zelfs het maaisel wordt op kosten van de stichting afgevoerd. Evenals de brandstof voor de maaimachine die ook door de stichting wordt vergoedt. U ziet de terugkerende trekvogels komen niet overal in een door sbb opgemaakt bedje terecht. Een sbb vrijwilliger met een zwak voor weidevogels. Vr gr en prettige avond. Mart van Dijk. P.s sommige mensen in Noordwijk zullen niet blij wezen met dit schrijven maar ik ben niet blij met bovenstaande ontstane situatie.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog