www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Geen uitzondering meer voor snorfietsers op het fietspad in Hollands Duin

1 december 2017 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Vanaf 1 februari 2018 geen uitzondering meer voor snorfietsers op het fietspad tussen Wassenaar en Zandvoort.

Zo begon het persbericht dat ik vorige week verstuurde. Per 1 februari 2018 zal er een einde komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers die ouder zijn dan 65 jaar en minder-validen op snorfietsen met een verbrandingsmotor op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

Ik lees deze tekst meerdere malen voor ik er zeker van ben dat de tekst klopt. Dit is een lastige boodschap om te brengen. Niet alleen omdat ik me er bewust van ben dat het vervelend is voor een kleine groep kwetsbare mensen op snorfietsen met een verbrandingsmotor die straks geen gebruik meer mag maken van het fietspad. Maar ook omdat de achterliggende redenen voor dit besluit ingewikkeld zijn.

Waarom stopt deze uitzonderingsregel?

Ten eerste is het zo dat Staatsbosbeheer jarenlang het gebruik van dit fietspad door deze groep heeft gedoogd. De uitzondering was dus niet conform volgens de verkeersregels van dit fietspad.
Ten tweede is er de toenemende drukte op het fietspad, die zorgt dat de veiligheid in het geding komt.
Als derde reden is er het feit dat er, vergeleken met de start van de regeling in 2004, nu meerdere soorten vervoermiddelen op het fietspad mogen rijden. In 2004 had nog niemand gehoord van een fiets met trapondersteuning, laat staan een elektrische snorfiets.

Spartamet

In 2004 is Staatsbosbeheer begonnen met een vergunningstelstel voor de mensen met een snorfiets die ouder waren dan 65 jaar en/of minder validen. De regeling speelde in op de populariteit van de SpartaMet. Een fiets met daarop een brandstofhulpmotor gemonteerd, waardoor je zonder al te veel moeite een snelheid kon halen van 25 km per uur. Destijds de moderne vorm van de nog oudere Solex. De SpartaMet maakte het mogelijk voor ouderen en minder-validen gebruik te maken van de fiets, ondanks lichamelijke beperkingen. Staatsbosbeheer speelde in 2004 in op de Spartamet door een vergunningstelstel in het leven te roepen voor deze bijzondere fietsen. In die tijd kon je op vertoon van een verklaring van een arts en een geldig identiteitsbewijs een ontheffing aanvragen om op het provinciale fietspad in beheergebied van Staatsbosbeheer te rijden.

De Spartamet was lange tijd de enige fiets met hulpmotor en was voorzien van een blauwe kentekenplaat. In de loop van de tijd werd de uitzonderingsregeling van Staatsbosbeheer van toepassing op alle voertuigen met een blauwe kentekenplaat. En er werden op een gegeven moment zo’n 300 vergunningen per jaar uitgeschreven of verlengd. Omdat dit veel werk met zich meebracht en omdat de wetgeving op de privacy werd aangescherpt, is na een jaar of tien besloten om borden aan te brengen langs het fietspad, waarbij dezelfde uitzondering voor mensen van 65 en ouder en minder validen duidelijk werd gemaakt.

Discussies en een gedeelde zorg

Tot op heden heeft Staatsbosbeheer aan de uitzonderingregel vastgehouden. Deze uitzonderingsregel zorgde regelmatig voor discussies. Niet iedereen was het met deze uitzondering eens. Valide mensen die jonger dan 65 jaar waren van mening dat zij voor hun woon-werkverkeer ook gebruik zouden mogen maken van het fietspad en dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Nu we besloten hebben om per 1 februari 2018 te stoppen met de uitzonderingsregel ontstaat er een andere discussie.

Veel mensen wijzen op het gedrag van een bepaalde groep wielrenners, die weinig respect tonen voor de overige weggebruikers en daarmee de veiligheid in gevaar brengen. Een terecht punt en een zorg die we delen.

Op dit moment lopen – mede naar aanleiding van de ontstane discussie – verschillende gesprekken tussen verschillende overheden, wegbeheerders en terreineigenaren en fietsbelangengroepen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met respect voor elkaar gebruik kunnen maken van de fietspaden. Vanwege de verschillende belangen en de bestaande regelgeving verwacht ik niet dat er op korte termijn handvatten zullen komen om hier gezamenlijk stappen in te zetten.

Zijn er dan andere oplossingen?

Wat een mooie ontwikkeling is, is de opkomst van de fiets met trapondersteuning. Vooral het aantal ouderen dat een flink stuk gaat fietsen is flink toegenomen. En dat is goed nieuws. Fietsen is immers een prachtig gezonde manier om te genieten van de Hollandse Duinen.

Daarnaast is de regelgeving voor snorfietsen op een onverplicht fietspad een aantal jaar geleden aangepast. Een onverplicht fietspad, zoals dat in de wegenverkeerswet heet, is een fietspad met een rechthoekig zwart of blauw verkeersbord met daarop de witte tekst fietspad. De nieuwe regels staan nu toe dat je alleen met een snorfiets die elektrische motor heeft over deze fietspaden kun rijden. Eigenlijk is daarmee in de wet de uitzondering voor voortuigen blauwe kentekens enigszins overgenomen. Maar dan door het toestaan van een milieuvriendelijk alternatief.

Er is dus veel veranderd. En ik snap dat dit voor een kleine groep die gebruik maakte van de uitzondering vervelend zal zijn. En ik hoop dat we door een tijdige aankondiging, zoveel mogelijk mensen kunnen informeren en zich erop kunnen voorbereiden. Binnenkort zal dit ook op de borden worden aangegeven en zullen ook informatieborden aan het begin van de fietspaden komen met een toelichting.

 

reageren

geef een reactie

  • cor
   18 juli 2018 om 19:58

   hoe is de stand van zaken nu.?? ik zie nog oude borden met oude teksten en nieuwe borden met RRV1990 erop (onduidelijk)

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   19 juli 2018 om 14:38

   Beste meneer/mevrouw Hoek,
   Op dit moment is de bebording inderdaad onduidelijk. Het is aan de provincie Zuid-Holland om de borden op de juiste manier te plaatsen. Helaas kan ik nu niet zeggen hoe dat plaats zal vinden.
   met vriendelijke groet boswachter Mark Kras

 • R Hoek
  26 januari 2018 om 16:55

  Tegenstrijdige berichten wat je zegt

  De nieuwe regels staan nu toe dat je alleen met een snorfiets die elektrische motor heeft over deze fietspaden kun rijden. Eigenlijk is daarmee in de wet de uitzondering voor voortuigen blauwe kentekens enigszins overgenomen. Maar dan door het toestaan van een milieuvriendelijk alternatief.

 • Eric
  15 januari 2018 om 08:59

  Ik snap je reactie, maar zelfs als automobiliste zie ik de snelle pedelecs amper aankomen. En de grote groep zal echt netjes rijden, maar ik zie ze ook langs groepen schoolkinderen rijden, waarbij ze net als de enkele groepen wielrenners, zich niets aantrekken van de veiligheid van andere gebruikers van het fietspad.
  Dus SVP Staatsbosbeheer: Houd de recreatieve fietspaden voor de gewone fietsers. En laat pedelecs en snelle wielrenners een andere route kiezen.

 • Stephane
  9 januari 2018 om 12:24

  Is het toegestaan om de fietspad te nemen met en fiets met een gele kentekenplaat (trapondersteuning tot 45km/u)? Ik rij iedere dag van Scheveningen na Katwijk en als dat mag, zal ik dan mijn auto niet meer gebruiken.

  • Boswachter Mark Kras (Hollands Duin)
   15 januari 2018 om 09:14

   Beste Stephane,
   Op het fietspad is het alleen toegestaan om met een elektrische snorfiets (blauw kenteken) en een fiets met trapondersteuning te rijden. Snorfietsen met een verbrandingsmotor, brommers (geel kenteken) en pedelecs (geel kenteken) mogen geen gebruik maken van het fietspad.
   Ik vrees dus dat het fietspad dus geen alternatief is voor uw woon-werkverkeer met de auto.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog