www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Grutto krijgt weer kans in het Oudeland van Strijen

19 maart 2018 Boswachter Wicher Pen in Zuid-Holland

Het gaat niet goed met de grutto en andere weidevogels in het Oudeland van Strijen. Om een verdere achteruitgang een halt toe te roepen, zijn maatregelen nodig voor broedende vogels en een goed opgroeigebied voor kuikens van grutto’s. Staatsbosbeheer gaat de komende jaren hieraan werken, samen met andere partijen uit de regio.

Negatieve trend in de vogelstand

In de afgelopen jaren is de weidevogelstand hard achteruit gegaan in Nederland. Een negatieve trend in de vogelstand is ook duidelijk zichtbaar in het Oudeland van Strijen. De weidevogelstand in 2016 was hier met ruim 50% afgenomen ten opzichte van de jaren 2004 en 2007. De afname betreft de tureluur, de kievit en de grutto. De grutto, een oer-Hollandse vogel, staat symbool voor een weidelandschap waar natuur en productie in balans zijn.

Halt toe roepen

De provincie Zuid-Holland reserveert voor alle weidevogelgebieden in de provincie geld om een verdere achteruitgang te voorkomen. Om de natuur te kunnen herstellen is speciaal voor het Oudeland van Strijen 1,7 miljoen beschikbaar.  Maatregelen worden getroffen in de inrichting en het beheer van het gebied om de condities te verbeteren. Erg belangrijk is het verbeteren van de waterhuishouding en het verhogen van het waterpeil. Ook het tegengaan van verruiging en verbossing is van groot belang. Hierdoor zijn er minder broedmogelijkheden voor onder andere kraaien, die dikwijls jagen op de jongen van weidevogels.

Intensieve samenwerking

Diverse partijen zijn bij de ontwikkelingen en natuuraanpassing nauw betrokken, zoals de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, het Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer. Met elkaar maken we een plan voor een integrale aanpak van de knelpunten. Het gereserveerde bedrag komt beschikbaar als  de plannen goed op elkaar zijn afgestemd. Als de plannen zijn goedgekeurd, werken we de komende vier jaar aan het bijstellen van onze mooie natuur!

reageren

geef een reactie

  • AnkitSaini
    23 juni 2018 om 07:14

    I have seen the proper address of active directory services unavailable which create the compatible and make a bridge when we have no tricks to make it easy. Actually most of tegh device which run with the computer and then computer first need the software installation.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog