www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Samenwerken aan mooie natuur en droge voeten in de Geerpolder

27 april 2018 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Kom maandag 7 mei om 14.00u kijken hoe de laatste hand gelegd wordt aan de nieuw-aangelegde natuurvriendelijke oever in de Langeraarse Geerpolder en help zelf ook een handje mee! Langs de Geerplas hebben we afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanleg van deze natuurvriendelijke oever. De oever ligt er inmiddels en het is tijd om de laatste stap te zetten, namelijk het planten van het laatste riet.

De duinen zijn steeds terugkerende thema’s in de blogs die ik schrijf. Toch liggen de gebieden waarvoor we in ons team de verantwoordelijkheid dragen niet alleen in de Zuid-Hollandse Duinen. In de buurt van Langeraar ligt een bijzonder stukje oer-Hollandse Natuur; de Langeraarse plassen. De meest noordelijke van deze plassen is de Geerplas. Samen met het aangrenzende deel van de Geerpolder valt dit en het Reigersbos onder ons beheer. Al een tijd lang zijn we samen met het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereidingen van een bijzonder project. Nu is het eerste werk klaar en dat willen we vieren.

Kom en doe mee

Kom maandag 7 mei kijken hoe de laatste hand gelegd wordt aan de nieuw-aangelegde natuurvriendelijke oever en help zelf ook een handje mee! Langs de Geerplas hebben we afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanleg van deze natuurvriendelijke oever. De oever ligt er inmiddels en het is tijd om de laatste stap te zetten, namelijk het planten van het laatste riet.

Hoogheemraad van Rijnland Sjaak Langeslag en teamleider Annemiek Kooij van Staatsbosbeheer zullen om 14:00 uur samen de eerste rietplantjes in de grond zetten. Daarna kun je zelf aan de slag en een paar rietstekken planten.

Samenwerken aan droge voeten en mooie natuur

Samen werken het hoogheemraadschap van Rijnland en Staatbosbeheer hier aan kwalitatieve verbetering van de biodiversiteit, het droog houden van het agrarische deel van Geerpolder en het verbeteren van de natuurwaarde. Het project is dus groter dan alleen de rietoever.

De herinrichting van de Geerpolder heeft tot doel verbetering van de biodiversiteit en zorgen voor opvang van water bij grote hoeveelheden neerslag. Het project biedt voor Staatsbosbeheer de mogelijkheid voor bescherming en verbetering van de natuurwaarde. De inrichting maakt het mogelijk om het oude essenhouthakbos, het Reigersbos, beter te gaan beheren. Omdat we er beter bij kunnen komen kunnen we dit op termijn ook met mensen uit de omgeving doen. In het dit essenhakhoutbos is sprake van de essentaksterfte, een ziekte die in heel Nederland huishoudt. Dit maakt dat we het beheer binnenkort op zorgvuldige wijze ter hand moeten gaan nemen. Daarnaast komt er een wandelpad langs het essenhakhoutbos te liggen waardoor publiek de natuur van het essenhakhoutbos met zijn sneeuwklokjes én de bijzondere natuur van het nieuw te ontwikkelen rietveld kan beleven. Denk daarbij aan prachtige vogels als de blauwborst , rietzanger, rietgors en kleine karekiet maar ook als paaiplaats voor vissen en amfibieën. De rietoever die als eerste is aangelegd is daarin nog een maar een begin.

Aan de slag met de herinrichting

De komende tijd wordt het gebied verder ingericht. Naast een beheer- en wandelpad zullen er stuwen komen die Staatsbosbeheer mogelijk maakt om het waterpeil zo te beheren dat we de natuur krijgen die ons voor ogen staat. Om te voorkomen dat ganzen het jonge riet, dat voortkomt uit het riet dat uit de omgeving wordt getransplanteerd, opeten zullen ook maatregelen worden genomen. Het riet zal daarom een raster worden beschermd. De grond die uit het natuurdeel komt zal worden benut voor de nieuwe peilscheiding en in de landbouwgronden in de omgeving zodat de boeren daar de droge voeten houden die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering.

De Geerpolder wordt verder afgesloten van de twee andere plassen zodat er een duidelijk verschil ontstaat tussen de waterkwaliteit in de verschillende plassen.

Kom kijken en doe mee

Kom dus maandag 7 mei kijken hoe de laatste hand gelegd wordt aan de nieuw-aangelegde natuurvriendelijke oever.

Maar dat is niet alles! Er is meer te doen:
– Boswachters van Staatsbosbeheer vertellen je graag over het gebied
– Je kunt meedoen met een slootsafari en ontdekken welke waterbeestjes en –plantjes in de sloot leven (leuk voor kinderen!)
– Je kunt meer te weten komen over welke de voordelen die de aanleg van een natuurvriendelijke oever heeft voor de biodiversiteit
– We informeren je graag over de plannen die we samen met Staatsbosbeheer hebben voor het gebied en welke gevolgen deze hebben voor de waterhuishouding en de natuurontwikkeling

Alle activiteiten zijn gratis, aanmelden is niet nodig. De middag start om 14.00u en is om 16.00 uur afgelopen.

Meer informatie en uitgebreide routebeschrijving is te vinden op: www.rijnland.net/onswater

Houdt er wel rekening mee dat

– Het weiland drassig kan zijn, dus trek gepaste (wandel)schoenen of laarzen aan;
– De locatie niet bereikbaar is met het OV en helaas ook niet toegankelijk voor mindervaliden, rolstoelen, buggy’s en/of kinderwagens.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog