www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Stippen op bomen

20 juni 2018 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Blessen als voorbereiding op het vellen dan naaldbomen tijdens de houtoogst in 2019 (foto Mark Kras)

Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor boswerkzaamheden in Wassenaar

In het Ganzenhoekbos nabij Hotel Duinoord worden in de komende weken voorbereidingen getroffen voor boswerkzaamheden. Een deel van de naaldbomen wordt in 2019 omgezaagd om vitale naaldbomen op langere termijn te behouden en om te komen tot een gevarieerder en natuurlijker duinbos. Dit zogenaamde ‘dunnen’ is ook om het jonge duinbos dat nu al onder de grote bomen staat te dringen meer ruimte te geven om te groeien.

Komende weken worden de dennenbomen die voor kap in aanmerking komen gemarkeerd met een stip, dit heet blessen. Stichting Behoud Ganzenhoekbos is nauw betrokken bij het blessen.

Samen werken aan een gevarieerde bos
Daar waar het bos in Wassenaar in de jaren veertig van de vorige eeuw bestond uit alleen maar naaldbomen, geplant ter voorkoming van zandverstuivingen en voor de houtproductie, wordt nu stap voor stap gewerkt aan een bos met meer ruimte voor diverse soorten kruiden, struiken en bomen met een grotere variatie in leeftijd. Hierin hebben de zeer gewaardeerde vitale naaldbomen van hoge leeftijd nadrukkelijk nu en in de toekomst een plaats. Zo ontstaat een gevarieerd bos van naaldbomen en een variatie aan loofbomen, dat veel vogels, kleine zoogdieren en insecten aantrekt.

Kamperfoelie in gemengd duinbos (foto – Mark Kras)

In overleg met de Vrienden van Wassenaar, Stichting Behoud Ganzenhoekbos, gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland is gekomen tot een gemeenschappelijke visie hoe het Ganzenhoekbos er in de toekomst uit gaat zien. In het Natura2000 beheerplan waarop het beheer van het Meyendel en Berkheide en dus ook het Ganzenhoekbos is gebaseerd is dit vastgelegd.

Blessen
Het plaatsen van stippen op de om te zagen bomen heet ook wel  ‘blessen’. En degene die dit doet, meestal de boswachter, heet de ‘blesser’. In de komende weken wordt het hele bos doorkruist en afhankelijk van de plek bepaald welke bomen gekapt gaan worden en welke blijven staan. De blesser kijkt in Wassenaar naar de vitaliteit van de naaldbomen. Grote sterke bomen blijven staan. Mindere bomen die de vitale bomen in de weg zitten kunnen een stip krijgen. Of een boom een stip krijgt, hangt ook af van wat er onder de bomen staat aan struiken en jonge bomen. Want onder de naaldbomen staat een jong bos te dringen om de plaats van de gekapte dennen in te nemen. Dit blessen doen we samen met de Stichting Behoud Ganzenhoekbos, die zal adviseren waar het om bijzondere lokale waarden gaat. Het bos blijft bos.

Blessen en meten als voorbereiding op het boswerk (foto Mark Kras)

Meer weten over werken in het bos.
Bij de ingangen van het bos staan borden met informatie over het werk en wat de bezoeker van het bos de komende periode kan verwachten. Ook op twitter @boswachtermark en www.facebook.com/staatsbosbeheerhollandsduin/

reageren

geef een reactie

  • Gemma Kras
    20 juni 2018 om 18:42
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog