www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Essentaksterfte en verjonging in het Bieslandse bos

23 juli 2018 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Het verschil tussen de zieke essen en de omstaande gezonde bomen is juist nu goed te zien

Staatsbosbeheer Hof van Delfland start in augustus met boswerkzaamheden in het Bieslandse bos (nb: de werkzaamheden stonden gepland vanaf 16 juli, maar zijn een aantal weken uitgesteld). Het gaat hier om het verwijderen van zieke essen en onderhoud in bosvakken met populieren en wilgen. Dit stond eerder op de planning voor najaar 2017, maar door slechte bodemomstandigheden is een groot deel van de plannen toen afgelast. Daarom kiezen we er nu voor in de zomer te starten, om de kans op schade aan de bodem tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen. Naar verwachting starten we eind dit jaar met het opnieuw inplanten van bosvakken. Deze herplant wordt mogelijk gemaakt door externe financiering van het Nationaal Bossenfonds en Trees for All.

Essentaksterfte

Nu bossen en beplantingen mooi in blad staan valt het op dat dit niet voor alle boomsoorten geldt: de es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Ook in het Bieslandse bos is een groot deel van de essen matig tot zwaar aangetast. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Als beheerder zijn wij genoodzaakt actie te ondernemen voor de veiligheid van de bezoeker. Langs wegen en paden worden alle zieke essen verwijderd die op een boomlengte van deze paden staan. Waar de essen ver genoeg van de paden af staan, halen we deze niet weg. Ook al zijn deze essen ziek, ze kunnen hier geen gevaar vormen voor bezoekers.

We zijn als beheerder heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

 

Dunning en verjonging

Naast het kappen van de zieke essen voeren we ook op een aantal plaatsen met populieren en wilgen een dunning of eindkap uit. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. In sommige delen worden nieuwe bomen ingeplant, op andere plekken laten we de natuur haar gang gaan. Meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen, dat heet natuurlijke verjonging.

Het Bieslandse bos is ooit aangeplant als productiebos, maar door het intensieve gebruik van het bos past dit doel allang niet meer. Door nu bomen weg te halen creëren we nieuwe kansen om er een natuurlijk en gevarieerd bos van te maken.

 

Zieke essen zijn onder andere te herkennen doordat de bomen bijna geen bladeren meer hebben

Toekomst

Gelukkig bestaat het Bieslandse bos niet geheel uit es en laten we de overige gezonde bomen uiteraard staan. Ook starten we dit najaar nog met het opnieuw inplanten van een deel van het bos. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Bossenfonds en Trees for All.

 

Tijdelijke afsluitingen

Er wordt gestart met de werkzaamheden in speelbos de Biesbush, het deel van het Bieslandse bos dat tegen de wijk Ypenburg aan ligt. Op plaatsen waar gewerkt wordt is het gebied tijdelijk niet toegankelijk. De afsluitingen en eventuele omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Collega Marius stopt informatie over de boswerkzaamheden in de infopanelen in het Bieslandse Bos

 

Heb je verder nog vragen over de werkzaamheden in het Bieslandse bos? Stuur dan een e-mail naar HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl of bel 010-4600591.

Voor meer informatie over essentaksterfte check de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog