www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswerkzaamheden in de zuidrand van Midden-Delfland

7 juli 2022 Boswachter Lisa Wassenaar in Zuid-Holland

Het einde van het broedseizoen nadert. Dat betekent dat we weer aan de slag kunnen met boswerkzaamheden in de gebieden. Voor dit jaar staat bosonderhoud in de Holierhoek, Woudhoek, Poldervaart en Kandelaarhoek op de planning. Lees in dit blog meer over groot onderhoud en de boswerkzaamheden van 2022.

Om de 6 jaar vindt er groot onderhoud, ook wel boswerkzaamheden of bosonderhoud, plaats in een cluster gebieden. Voor dit jaar is dat de zuidrand van Midden-Delfland. Tijdens het groot onderhoud worden door middel van machines de bosvakken opgeknapt. Er wordt licht, lucht en ruimte gecreëerd om zo de diversiteit in het bos te stimuleren en de duurzaamheid van het bos te optimaliseren.

De voorbereiding

In de voorbereiding voor het groot onderhoud is het van belang om na te denken over een duurzaam en veilig behoud van het bos in de komende decennia. Doordat de meeste bosvakken in het verleden zijn aangeplant met bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd, bereiken we dit doel alleen door bij te sturen en gefaseerd ruimte te maken in het bos. Zo kunnen er nieuwe boom- en struiksoorten worden bij geplant en ontstaat een grotere variatie in leeftijd en soorten. Het resultaat is meerdere lagen (hoogteverschillen) en een hogere biodiversiteit aan plant- en boomsoorten in het bos dat weer een thuis biedt aan verschillende diersoorten.

De zichtbare voorbereiding van de werkzaamheden beginnen ruim een jaar van te voren. Dit is het blessen van bomen. Blessen is het markeren van een boom door middel van een stip. Concreet selecteren we drie typen bomen:

  • Bomen waar komende jaren extra tijd en energie in wordt gestoken, om ze te laten doorontwikkelen tot grote en imposante bomen;
  • Bomen die moeten wijken om meer variatie in het bos te genereren;
  • Bomen die geen speciale rol in het bos gaan vervullen en daardoor niet hoeven te wijken.
Boswachter Jeroen is aan het blessen.

De werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden van het groot onderhoud word er voornamelijk gedund en waar nodig zieke bomen weggehaald. Dit wordt over het algemeen gedaan met motorkettingzagen en een kraantje. Er wordt bewust gekozen voor klein materieel om schade aan de zachte bodem zoveel mogelijk te beperken.

Nazorg

Vlak na het bosonderhoud ziet het gebied er vaak een beetje pierig uit. Het oogt modderig en soms kaal, een ander beeld dan je gewend bent. Direct na het onderhoud wordt gestart met herstelwerkzaamheden. Denk hierbij aan het herstellen en schoonmaken van paden, eventuele bandensporen egaliseren en al het resthout (zoals takken) op rillen harken. Zo’n ril, ook wel een takkenril, biedt onder andere schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten. Het doel is om de werkzaamheden afgerond te hebben voor oktober en dus alle regenbuien.

Vanaf december start het plantseizoen. Er wordt bewust gekozen voor deze periode, omdat de staken en jonge boompjes dan geen blad meer hebben. Dit zorgt ervoor dat wanneer ze gepland worden, alle energie in de wortels wordt gestoken en niet in de bladeren. Een stevig wortelstelsel is belangrijk voor het succes van de boom of struik.

Bomen planten is deels mensenwerk. Een kraantje boort gaten, medewerkers zetten de jonge bomen en struiken in de grond en dichten het gat. Het gaat vaak om duizenden bomen en struiken.

Boswerkzaamheden 2022

Vanaf 18 juli start Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) de boswerkzaamheden in de zuidrand van Midden-Delfland. Dit beslaat de gebieden Holierhoek, Woudhoek, Poldervaart en Kandelaarhoek. De boswerkzaamheden bestaan uit het dunnen van bospercelen en het verwijderen van zieke essen waar nodig.

Tijdens de werkzaamheden worden de rood gemarkeerde bomen verwijderd. Dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden daaropvolgend plantseizoen – december 2022 tot maart 2023 – op een aantal locaties bomen en struiken terug geplant. Bij het terug planten wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, die bijdragen aan de duurzaamheid en biodiversiteit van het bos. Een deel van de nieuwe aanplant zal bestaan uit snelle groeiers, hiermee ontstaat al snel weer een gesloten bos.

In onderstaande afbeelding vindt u de bosvakken waarin werkzaamheden worden verricht

Overzicht locaties boswerkzaamheden

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen en paden. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van het CBG de zieke essen weghalen en daar nieuw, gevarieerd en toekomstbestendig bos terug planten. Indien er gezonde essen worden aangetroffen worden deze waar mogelijk gespaard.

Zieke iepen

Naast de dunningen en het verwijderen van zieke essen, vindt er ook nog een aparte ingreep plaats. Twaalf iepen (aantal is onder voorbehoud) die dood zijn of besmet met de iepziekte worden verwijderd. Dit vindt plaats in de Poldervaart.

Iepziekte

Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die verspreid wordt door de iepenspintkever of contact via de wortels. De iep reageert op de schimmel door besmette vaten af te sluiten, wat resulteert in dode takken. De schimmel verspreidt zich zelfstandig verder in de boom waardoor de iep uiteindelijk sterft. Een typisch kenmerken van de iepziekte zijn dode takken en verwelkte bladeren die aan de takken hangen.

Voortraject

Na constatering dat de iepen besmet zijn met iepziekte, heeft een onafhankelijk bureau onderzoek verricht naar de bomen. Het bedrijf, Idverde, heeft het advies gegeven om de dode, zieke en besmette bomen te verwijderen. Dit advies volgen wij op. Het risico wanneer dit niet wordt gedaan is dat de gehele laan met iepen wordt aangetast en uiteindelijk sterft, dit scenario willen wij voorkomen.

Hoe nu verder?

Er is nog geen zicht op het verdwijnen van de iepziekte in Nederland. Daarom is besloten om de gezonde iepen in de iepenlaan, te injecteren ter preventie van iepziekte. Het injecteren van de iepen wordt jaarlijks herhaalt totdat uit onderzoek blijkt dat dit niet meer nodig is.

Boswachterspreekuur

Mocht je graag in gesprek willen met de boswachter over de boswerkzaamheden, dan kan dat op 13 juli bij de ingang van speelpolder WIJland in Schiedam. Van 13.30 tot 19.00 uur beantwoorden de boswachters vragen en geven informatie over de voorbereidingen, uitvoering en herplant van het aankomend groot onderhoud. Uiteraard kan je ook andere vragen stellen.

Na dit blog nog nieuwsgierig of heb je nog vragen?

We kunnen lang doorpraten over bosbeheer, maar van een ellenlang blog wordt niemand blij. Heb jij nu een vraag of ben je nieuwsgierig naar informatie dat je niet in het blog hebt teruggelezen? Laat het weten in een reactie. Aan de hand daarvan kunnen wij kijken of we een video met uitleg kunnen realiseren.

reageren

geef een reactie

  • Irma Feenstra
    28 september 2022 om 17:49

    In het bos ten noorden van de wijk Sveaparken in Schiedam heeft onlangs groot-onderhoud (lees: kaalslag) plaatsgevonden. Er zijn nu heel veel kale stukken. Ik ben benieuwd waarom er zoveel bomen zijn gekapt. En is hier ook herplant gepland?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog