www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Nauwkeurig beheer op het randje van De Wilck

16 maart 2020 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Raapzaad wordt gemaaid aan de randen van De Wilck - foto Stefan Wijfje

Een van de mooiste weidevogelgebieden in Zuid-Holland is de Wilck nabij Hazerswoude. ’s Winters lopen hier duizenden ganzen en smienten. Ook kun je er de zeldzame kleine zwaan treffen. Nu de lente aanbreekt, baltsen er de eerste veldleeuweriken en kunnen we snel de koning der Nederlandse vogels, de grutto, verwachten. Samen met tureluurs, kieviten, scholeksters en diverse eendensoorten zullen zij hier de komende maanden hun jongen groot brengen. Het beheer is zorgvuldig afgestemd op deze vogels. Beheer wat Staatsbosbeheer hier samen met zeer betrokken en bevlogen vrijwilligers uitvoert.

Gele pracht

En u voelde hem al aankomen er komt een ‘maar’ aan. Sinds vorige jaar is er een probleem dat de kop opsteekt. Een prachtig, kleurrijk probleem. Raapzaad (en het nauw verwante koolzaad). Geweldige planten die de laatste jaren menige berm maandenlang geel kleuren. Op mijn fietstochten door het Zuid-Hollandse Landschap geniet ik van de linten geel onder de Hollandse knotwilgen. Het is niet voor niets dat raapzaad het goed doet in de bermen. De plant houdt van ‘verstoorde’ grond. Zodra de grond naast een pad open wordt getrapt of gereden, ziet raapzaad haar kans schoon en vult het gat in rap tempo met gele pracht.

Raapzaad woekert de weilanden in aan de randen van De Wilck – foto Stefan Wijfje

Uitputten

In de bloemrijke bermen is weinig ruimte voor vogels om te broeden. Zeker weidevogels die houden van weidse uitzichten houden niet van de snel opschietende planten die hen het uitzicht benemen. Om de flink onder druk staande weidevogels te helpen vraagt dat om beheer. En in dit geval om nauwkeurig beheer. Raapzaad bloeit namelijk vroeg en lang. En met name dat vroege is lastig. Voor het broedseizoen begint, wil je de plant gemaaid hebben. Maar ben je te vroeg, dan komt hij net zo hard weer terug. Je wil eigenlijk dat de groei een beetje op gang is, want dan put je de groeikracht van de plant ook echt uit.

Maaien in uitvoering - foto Stefan Wijfje
Maaien in uitvoering – foto Stefan Wijfje

Maaien op het randje

In de Wilck zien we op sommige percelen dat het raapzaad vanuit de rand zich gestaag uitbreidt het weiland in. Hierbij vooral geholpen door de wintergasten die hier de afgelopen maanden heen en weer gelopen hebben: sloot in voor de veiligheid, sloot uit om te eten, sloot in om te rusten, sloot uit om te eten, sloot in om te baltsen, enzovoort. Nu de wintergasten allemaal zo’n beetje vertrokken zijn, de weidevogels nog maar net aangekomen zijn en het raapzaad het op een groeien zet, gaan we het gebied in. Het te maaien gebied wordt zorgvuldig gecontroleerd op aanwezige nesten. Daarna wordt er met speciaal materiaal vlot, stil en efficiënt gemaaid. Zo konden we dat nauwkeurig doen vóór de weidevogels gaan broeden.

Raapzaad wordt gemaaid met speciaal materiaal zodat er zo min mogelijk verstoring is van de bodem en van de vogels die op zoek zijn naar hun broedplek – foto Stefan Wijfje

Vanaf deze week is het helemaal aan de vogels om hun nageslacht groot te brengen.

Tot slot een tip:
De twee kijkhutten in het gebied zijn jaarrond open.
Dus kom en geniet ook dit jaar weer van onze prachtige weidevogels in De Wilck.

Kievit – foto Mark Kras
reageren

geef een reactie

  • Gemma Kras
    16 maart 2020 om 11:57

    heerlijk om gewoon iets te lezen over de prachtige natuur

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog