www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Weidevogelpompen in het Oudeland van Strijen zijn nu al een succes

22 april 2020 Boswachter Vera in Zuid-Holland
Kluut in het Oudeland

In de afgelopen twee weken heeft Staatsbosbeheer tien weidevogelpompen geplaatst in het gehele reservaatgedeelte van het Oudeland van Strijen.

Deze weidevogelpompen zijn met een belangrijke reden geplaatst. Door de huidige waterhuishouding in het reservaat van het Oudeland van Strijen kan het water in de grond niet vastgehouden worden. De hoeveelheid water in een gebied is van groot belang voor verschillende weidevogels zoals de kievit, grutto, tureluur, slobeend en de scholekster.. Deze vogels bevinden zich in het voorjaar graag rondom plassen en natte slikkige delen van het weiland omdat hier veel insecten te vinden zijn. En deze insecten hebben ze hard nodig om hun jongen groot te brengen.

Water loopt weg

In de winter blijft er door regenval veel water op de velden  staan en in het voorjaar en de zomer hoort dit normaal gesproken langzaam op te drogen. Doordat het waterpeil op dit moment te laag is en het water op de velden niet vastgehouden kan worden, drogen de waterplassen op zodra het voorjaar begint en er minder regen valt. Staatsbosbeheer is daarom in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland en CCHW druk bezig om de waterhuishouding in het Oudeland te herstellen zodat deze het jaarrond optimaal is. Om dit te realiseren moet er nogal wat gebeuren, het is helaas niet haalbaar om de waterhuishouding voor de weidevogels binnen een korte termijn optimaal te krijgen.Instaleren weidevogelpompen

Tijdelijke oplossing

Maar de weidevogels hoeven niet te treuren, tot die tijd is er namelijk een andere oplossing bedacht! Voordat alle werkzaamheden klaar zijn, willen we het de weidevogels naar hun zin maken en het broedsucces in het Oudeland verhogen. Door het gebruik van zonnepanelen wordt water vanuit de sloot op het weiland gepompt om zo plas-drasgebieden te creëren. En het werkt. Vorig jaar zijn we begonnen met twee pompen en door het grote succes hebben we dit jaar uit kunnen breiden naar tien stuks!

Nu al succes

Je kunt het succes nu al zien, voordat de pompen er stonden was het nog vrij stil op alle locaties met weidevogels. Maar al een dag na het plaatsen van de waterpompen ontstonden er kleine plasjes water in de gebieden. Deze waterplassen worden nu al druk bezocht door verschillende weidevogels. Uiteindelijk hopen we op een natuurlijke manier door middel van een goede waterhuishouding deze natte omstandigheden te creëren. Maar tot die tijd zijn wij heel blij met het succes van de weidevogelpompen en hopen we op een succesvol broedseizoen!Weidevogelpompen in het Oudeland

reageren

geef een reactie

  • Wouter
    22 april 2020 om 17:07
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog