www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Witte en oranje stippen in het Haagse Bos

12 juli 2020 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland
Witte stippen op bomen in het Haagse Bos - Boswachter Sandra Knop

Witte stippen op bomen in het Haagse Bos - Boswachter Sandra Knop

De afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer onderzoek laten doen naar de bomen die langs de paden in het Haagse Bos staan. Doel was om te kijken of er geen gevaarlijke situaties aan het ontstaan zijn voor de bezoekers van ons prachtige bos.
Bij dat onderzoek zijn bomen voorzien van witte en oranje stippen.
Oranje stippen duiden op bomen die dusdanig gevaarlijk zijn dat zij uit veiligheidsoogpunt moeten worden geveld. De witte stippen duiden op bomen waarin zich één of meerdere gevaarlijk takken bevinden die naar beneden kunnen komen.

Betekent dat dat al die zomaar worden omgezaagd?

Nee, dat is nog niet zomaar waar. Alle bomen worden nog bekeken op belangrijke natuurfuncties voor bijvoorbeeld vleermuizen. In dat geval kan er een aangepaste ingreep plaats vinden. Pas na die check gaan we aan de slag met het bosbeheer.

Het gaat hier immers om regulier bosbeheer zoals dat in alle bossen van Staatsbosbeheer plaatsvindt. Daarbij moet natuurlijk wel gezegd dat het Haagse Bos bijzonder veel bezoekers kent én bijzonder veel paden heeft. Bij zo intensief gebruik is het dan ook niet vreemd dat een flink aantal bomen meegenomen worden in de inspectie en in het uiteindelijke zaagwerk.

Oranje stippen op bomen in het Haagse Bos - Boswachter Sandra Knop
Oranje en witte stippen op bomen in het Haagse Bos – Boswachter Sandra Knop

Wanneer gaat er gezaagd worden?

Aan het eind van de zomer verwachten we dat we aan de slag gaan. Dan is de gevaarlijke situatie snel opgelost en zit er nog voldoende blad aan de bomen om goed onderscheidt te kunnen maken tussen dood hout en levende takken. Een voor een zullen dan de gestipte (in vakjargon gebleste) bomen aan de beurt komen. Voor de ene boom zal dat vellen betekenen(oranje stip) en voor de ander het verlies van één of meerdere dode takken (witte bles). Goede kans dus dat de wit gebleste bomen nu erg opvallen maar dat de ingreep straks nauwelijks te zien is.

Update 16 juli

Donderdag 16 juli zijn de bomen door een boswachter die hierin gespecialiseerd is nagelopen om te kijken of bij het veilig maken speciale aandacht nodig is vanwege belangrijke natuurwaarde. Dit heeft geresulteerd in een achttal linten om bomen waarbij de aanpak met de de aannemer worden doorgenomen.

Meest opvallende boom met een witte stip en lint is de beuk waar al jaren een uil zit.

Update 23 juli

In het Haagse Bos is begonnen met het verwijderen van gevaarlijke takken en bomen. Met een hoogwerker gaat men soms wel tot 20 meter hoogte om een tak op kundige wijze te verwijderen. Iedere boom die aangemerkt is met een stip staat ook in een digitaal bestand. In de hoogwerker is te zien welke boom het betreft en welke maatregel er moet plaatsvinden. Steeds als een boom weer veilig is gemaakt wordt de rode stip in het digitale bestand omgezet naar groen. Langzaam maar zeker worden de ruim duizend bomen die langs de paden gestipt zijn digitaal groen en wordt het Haagse Bos stukje bij beetje veiliger voor de bezoekers.

De witte stippen zijn met een afbreekbare verfsoort aangebracht en verdwijnen op de duur van zelf.

Speciale aandacht voor de bosuilen

Als laatste worden de bomen met linten aangepakt. De bosuilen hebben in hun leefgebied verschillende bomen waarin ze rusten. Betrokken bezoekers hebben ons zelfs gewezen op enkele bomen die wij nog niet hadden opgemerkt. De ingrepen in de meeste van deze bomen zijn klein. Bosuilen zijn bijzonder honkvast en zullen na een korte verstoring zeker weer naar hun favoriete plaats terugkeren. Bij een enkele boom moet extra goed gekeken worden of het veilig maken van de boom de rustplek van de uil niet teveel aantast. Als het enigszins kan passen we het werk daarop aan. Omdat de uilen meerdere plekken hebben waar ze rusten is het verlies van een plek niet onoverkomelijk, Maar het moge duidelijk zijn dat het welzijn van de bosuilen net als de veiligheid van de bezoeker de kern raakt van ons werk als boswachters  van het Haagse Bos.

Boven in de hoogwerker wordt gewerkt aan de veiligheid van de bezoekers van het Haagse Bos – foto Boswachter Sandra Knop

 

Meer weten over het Haagse Bos?

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog