www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Broedende raven op de Kop van Schouwen

13 juni 2019 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Raaf in gevecht met buizerd. Foto; J. Scheijbeler

Wie de afgelopen maanden gewandeld heeft op de Kop van Schouwen heeft misschien wel het luide, rollende “Kroa-Kroa” gehoord: de raaf is terug in Zeeland. Al eerder werd bekend gemaakt dat er ravenjongen zijn uitgevlogen in het Zeeuwse deel van het Markiezaat op de Brabantse Wal. Nu kunnen we melden dat op de Kop óók een ravenpaar heeft gebroed, met succes! Om de vogels niet te verstoren hebben we gewacht om dit nieuws naar buiten te brengen. Nu het nest verlaten is kunnen we dit fantastische nieuws delen!

Uitgestorven in Nederland

Vroeger was de raaf een gewone vogel in heel Nederland. Door bejaging is het aantal hard achteruit gegaan, in 1944 broedde het laatste paar in Zuid-Limburg, maar sinds 1976 broeden er weer geïntroduceerde wilde raven in Nederland, eerst op de Veluwe en nu langzaam verspreidend door het land. En nu dus twee broedparen in Zeeland!

Broeden

Raven zijn partners voor het leven. Samen verzorgen ze het nest: het mannetje verzamelt vooral het materiaal, het vrouwtje bouwt vooral aan het nest, vaak hoog in een boom. Het broeden kan al vroeg in het voorjaar beginnen en er kunnen wel 4 – 6 eieren gelegd worden. Het paar in de duinen was waarschijnlijk nog een jong, onervaren paar. Vandaar dat er maar één of twee jongen zijn grootgebracht, die nog enkele maanden in de omgeving blijven rondhangen.

Aaseters

Raven eten alles: aas, zaden en vruchten, insecten, maar ook zoogdieren tot de grootte van een konijn. Hun voorkeur gaat uit naar eiwitrijk dierlijk voedsel. Vooral de beschikbaarheid van dierkadavers is van groot belang voor de overleving in de winter van de raven. Soms vliegen ze wel kilometers om in weilanden of slikken en schorren te foerageren.

Zelf de raven zien?

De raaf lijkt op de zwarte kraai, maar is duidelijk een stuk forser. Het geluid is divers, maar luid en kenmerkend. Toch moet je net geluk hebben om ze te zien. Doordat ze kilometers vliegen om te foerageren kunnen ze overal op Schouwen zitten. Rond de Boswachterij, het vliegveld en de duinen heb je de meeste kans op een ontmoeting met deze prachtvogel!

Raaf in gevecht met buizerd. Foto; J. Scheijbeler
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog