www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Uniek broedgeval van bijeneters op Tholen

8 september 2020 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Totaal verrast waren we bij Staatsbosbeheer door het unieke broedgeval van een paartje bijeneters op Tholen. Hier zijn van de zomer maar liefst vijf jonge bijeneters uitgevlogen! Dit is de eerste keer dat de bijeneter broedt op Tholen. Daarnaast waren er dit jaar 3 á 4 broedparen in Limburg, vanuit de andere provinces zijn er geen broedgevallen bekend. Met zijn prachtige, bonte kleuren is de bijeneter een verrassende verschijning en staat hoog op de verlanglijst van menig vogelliefhebber, fotograaf en boswachter!

Broeden

Bijeneters leven vooral in de warme delen van Europa. In Nederland is deze prachtige vogel zeer zeldzaam maar sinds tien jaar broeden ze ook in ons land, met name in Limburg (in 2020 3 á 4 paar) en net over de Duitse grens (in 2020: 10 paar) maar ook heeft deze soort al eerder drie jaar op rij gebroed aan de kust van Walcheren. Van Schouwen of Tholen waren nog geen broedgevallen bekend. We waren dan ook enorm verrast dat we een melding kregen van een broedgeval op Tholen. Deze kleurrijke vogels met kenmerkend geluid hadden vijf jongen grootgebracht. Toen boswachter Eddie Wolfswinkel ging kijken, vlogen ze net uit. “Een prachtig gezicht, op een gegeven moment trof ik ze alle zeven in een klein boompje aan. De ouders in prachtkleed, de vijf jonge vogels nog wat minder fel gekleurd. Een uniek moment!”

Vanaf mei leggen de bijeneters eieren, meestal vijf. Dit doen ze vaak in een los kolonieverband en meestal graven ze een gat in een zandhoop of juist een zandafgraving. Na het broedseizoen trekken de vogels uit West-Europa naar West-Afrika om daar te overwinteren. De vogels uit Oost-Europa trekken juist naar Zuid-Afrika. Ze trekken vooral overdag in groepen en vliegen erg hoog.

Voedsel

Bijeneters eten allerlei insecten, maar hun voorkeur gaat uit naar hommels, honingbijen en wespen, samen goed voor zo’n 85% van hun voedsel. Daarnaast eten ze ook libellen, vlinders, kevers en vliegen. Ze jagen op deze insecten vanaf een tak of prikkeldraad.

Bron: Werkgroep Bijeneters Nederland

Soort niet meer weg te denken uit Nederland

Vanaf 1964 zien we een langzame groei van het aantal broedgevallen van de bijeneter in Nederland. Omdat deze zeldzame vogel en enorme aantrekkingskracht op vogelaars en fotografen heeft vanwege hun bonte verschijning, houden we de exacte locatie geheim. We hopen natuurlijk dat deze bijzondere vogel terugkomt naar het mooie Tholen en dan een kleine kolonie vormt. Dan is rust wel een vereiste.

Boswachter Eddie: “Waar de bijeneter eerst een dwaalgast was in Nederland, is hij nu niet meer als broedvogel uit Nederland weg te denken!”

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog