www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Laat de bontbekkies maar komen!

29 maart 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Wilco Jacobusse van het NPO vertelde over het leven van de bontbekplevier.

Het Nationaal Park Oosterschelde organiseerde in samenwerking met de NME-centra, Het Groene Strand en de terreinbeherende organisaties diverse schoonmaakacties op strandjes en dijktrajecten langs de Oosterschelde. Samen met lokale basisschoolkinderen werden de Oosterscheldestrandjes bij Wissenkerke, Kattendijke, Stavenisse en Zierikzee schoongemaakt voor het aankomende broedseizoen. Met deze opruimacties zorgden we voor schone strandjes en dijken in hun broedgebied en leerden we de schoolkinderen over het bijzondere leven van deze steeds zeldzamere vogels. Vorig jaar werden op de dijken en schorren rondom de Oosterschelde ruim 150 nesten aangetroffen, met name van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters.

Een schoon strand, een goed begin

Basisschoolleerlingen van de Schalm uit Stavenisse hielpen onlangs mee het strandje bij hun dorp schoon te maken voor de bontbekplevieren. Wilco Jacobusse van het Nationaal Park Oosterschelde en vrijwilliger George Koender vertelden over het leven van de plevieren langs de Oosterschelde, het gevaar van verstoring of vertrappen en het afval wat op de strandjes achterblijft. Daarna gingen de kinderen met grijpers en plastic zakken op pad om het vispluis, glas en plastic van het strandje en het schor op te ruimen. Als de bontbekplevieren weer terugkomen ligt er een schoon strandje op hun te wachten. Met dank aan de kinderen!

Water in de laarzen tijdens het opruimen van het zwerfvuil van het schor.

Raster

Op locaties waar we bijna zeker weten dat de plevieren terugkomen om te broeden plaatsten we een tijdelijk raster met een flexnet. Hierdoor wordt verstoring van de kwetsbare, broedende vogel voorkomen. Op het informatiepaneeltje kunnen bezoekers lezen waarom dit gebied tijdelijk is afgezet. Als er op andere locaties een nestje wordt ontdekt welke op korte afstand van een wandel- of fietspad ligt, wordt ook dit nest tijdelijk afgezet met een flexnet.

Informatiepaneel bij tijdelijk raster.

Zeldzame, Zeeuwse soort

Er leven nog iets meer dan 300 paartjes van de bontbekplevier in Nederland, waarvan het grootste deel in Zeeland broedt. De soort heeft vooral te lijden van een zeer laagbroedsucces door verstoring. De Nederlandse stranden zijn als traditionele broedplaats vrijwel ongeschikt geworden door de constante aanwezigheid van mensen. Op de strandjes en schelpenbankjes rond de Oosterschelde vindt nog wel nestvorming plaats, maar ook daar zie je dat de vogels veel van het nest afgaan door verstoring (wandelaars, honden, fietsers, surfers). Als de vogels een keertje het nest moeten verlaten om bijvoorbeeld te foerageren is dat niet erg. Maar als ze meerdere keren per dag het nest moeten verlaten omdat mensen te dicht in de buurt komen, zullen de eitjes koud worden en niet meer uitkomen. Op het strandje van Stavenisse hebben vorig jaar 3 paartjes gebroed. Het eerste nestje werd deels vertrapt – het enige niet vertrapte ei is uitgekomen, waarna het paartje daarna nog een nestje heeft gemaakt. Nu we het strandje voor het broedseizoen hebben afgezet hopen we op een mooi broedsucces van de bontbekplevieren.

De bontbekplevier staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

reageren

geef een reactie

 • Thomas Jack
  30 maart 2022 om 08:05

  This is the interesting article. I hope you enjoyed at the beach. Actually I am a graphic designer and I work in the graphic designing agency. The photographs you took is so pretty.

  • George Koenders
   3 april 2022 om 14:01

   Mooi artikel Marijke, bedankt!! Ik zal het ook doorsturen naar de leerkracht van de klas uit Stavenisse, kunnen ze het in de klas lezen.

   met groet, George

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog